In december 2023 heeft de raad besloten de betonfabriek aan de Kanaalzone in Malden aan te kopen. Daarnaast is besloten om het huidige sportpark van Sv. Juliana te herinrichten. Met beide besluiten is het mogelijk om op deze locaties 614 woningen te realiseren.

Het project voorziet in de bouw van 542 appartementen. De verdeling van de woningen is als volgt: 30% sociale huur, 13% middenhuur, 23% betaalbare koop, 6% dure huur en 17% koopappartementen.

Daarnaast worden 72 grondgebonden woningen ontwikkeld. Die vormen samen 11% van het totaal, voornamelijk in de dure huur en koopsector.

Schetsontwerp (met herinrichting sportvelden op bestaande locatie):

Participatiebijeenkomst 6 maart 2024

Op woensdag 29 november vond er een informatiebijeenkomst plaats met omwonenden en andere geïnteresseerden om te praten over alle ontwikkelingen. Deze bijeenkomst kreeg een vervolg met een participatieavond op 6 maart. Op die avond werd aan de hand van een uitgebreide presentatie (zie hieronder) stilgestaan bij het Schetsontwerp stedenbouwkundigplan Kanaalzone en de herinrichting van de sportvelden. 

Wonen en recreëren in de nieuw te ontwikkelen woonzone, de groen- en waterstructuur, als ook verwachtingen en onderzoek naar verkeer, parkeren en schaduwwerking hoogbouw passeerden de revue. Ook documenten over de genoemde onderzoeken én een overzicht van alle bevindingen die tijdens de participatiebijeenkomst werden benoemd, zijn onderaan deze pagina terug te vinden.

Globale planning

  • Q1-2024  Uitwerken stedenbouwkundig ontwerp woningbouw en sportpark
  • Q3-2024  Starten planologisch proces
  • Q4-2024  Start civieltechnische uitwerking en voorbereiding sloopwerkzaamheden
  • Q2-2025  Mogelijke start herinrichting sportpark 
  • Q3-2025  Mogelijke start sloopwerkzaamheden betonfabriek
  • Q1-2026  Mogelijke start woningbouw

Wilt u op de hoogte gehouden worden van de ontwikkelingen en de informatiebijeenkomsten, dan kunt u een mail sturen naar: kanaalzone@heumen.nl.

Vragen?

Via deze pagina houden wij de ontwikkelingen van het project bij. Zodra er nieuwe informatie is over de ontwikkelingen van het project zullen wij dit hier plaatsen.

Heeft u na het lezen van de tekst nog vragen over het project Kanaalzone of over de sportvelden, dan willen wij deze graag beantwoorden. U kunt hiervoor contact opnemen met omgevingsmanager, Cecile Derks. Dit kan telefonisch via nummer 14 024 of u kunt uw vragen per mail sturen naar: kanaalzone@heumen.nl.

Laatst bijgewerkt op 3 april 2024