Maandag 31 januari 2022 is de dag van de kandidaatstelling voor de gemeenteraadsverkiezing. Tussen 9.00 uur en 17.00 uur leveren politieke partijen hun kandidatenlijst en andere stukken in op het gemeentehuis. 

Voorinlevering

Vóór de kandidaatstelling organiseert de gemeente een voorinlevering. Hierbij kan de gemeente alvast controleren of u alle verplichte documenten goed en compleet heeft ingevuld. De voorinlevering is op 25 en 26 januari 2022.

U kunt voor zowel de kandidaatstellling als voor de voorinlevering een afspraak maken. Dat kan door een e-mail te sturen naar verkiezingen@heumen.nl of bel 14 024 en vraag naar team verkiezingen. 

Let op! Ook als de documenten bij de voorinlevering zijn gecontroleerd, moet u op 31 januari 2022 toch alle verplichte documenten inleveren.

Hoe werkt het?

Er zijn een aantal onderdelen die noodzakelijk zijn voor de kandidaatstelling. Het proces wordt uitgelegd op de website van de Kiesraad.

Kandidaatstelling en OSV2020

De kandidatenlijst en de formulieren die erbij horen maakt u zelf aan met Ondersteunende Software Verkiezingen (OSV2020-PP). Het centraal stembureau Heumen gebruikt OSV2020 om de ingeleverde kandidatenlijsten te controleren. OSV2020-PP maakt automatisch alle documenten aan die u nodig heeft voor de kandidaatstelling. U kunt vanaf medio december OSV2020-PP gratis downloaden via de website van de Kiesraad.

Wat heb ik nodig?

  • Kandidatenlijst (Model H1). Er mogen maximaal 50 kandidaten op een lijst staan
  • Een instemmingsverklaring van iedere kandidaat (Model H9). Hiermee geven de kandidaten aan dat ze akkoord gaan met hun plek op de lijst
  • Voor elke kandidaat die niet in Heumen woont: verklaring dat hij/zij van plan is (bij benoeming) in Heumen te gaan wonen
  • Voor elke kandidaat die nu niet in de gemeenteraad zit: kopie geldige Nederlandse identiteitskaart of Nederlands paspoort. Als uw burgerservicenummer (BSN) op de achterkant van het paspoort, identiteitsbewijs of rijbewijs staat, dan moet u de achterkant ook kopiëren.
  • Een verklaring van de (plaatsvervangend) gemachtigde van de partij. Daarin staat dat de inleveraar toestemming heeft om een geregistreerde lijstnaam van de partij boven de kandidatenlijst te plaatsen (Model H3-1).
  • Een kopie van een geldig legitimatiebewijs van de inleveraar

Nieuwe politieke partij

Doet uw partij voor het eerst mee aan gemeenteraadsverkiezing?

  • Dan moet u minimaal 10 ondersteuningsverklaringen (Model H4) voor de kandidaatstelling inleveren.
  • Dan moet u een waarborgsom van € 225 voor de kandidaatstelling betalen. Maak dit bedrag over op IBAN-nummer NL44 BNGH 0285 0038 95 ten name van Gemeente Heumen en onder vermelding van 'waarborgsom kandidaatstelling en de naam van de politieke groepering.

Nadat u de waarborgsom heeft betaald, ontvangt u een bewijs van betaling (Model H12). Neem dit bewijs mee bij de inlevering. De waarborgsom krijgt u terug als uw partij minimaal 75% van de kiesdeler haalt. Ook als u geen geldige kandidatenlijst heeft ingeleverd krijgt u de waarborgsom terug.

Extra informatie

Wilt u meer informatie over dit onderwerp? Kijk op de website van de kiesraad.

Contact

Heeft u vragen over de kandidaatstelling? Stuur een e-mail naar verkiezingen@heumen.nl of bel 14 024 en vraag naar team verkiezingen.