Wilt u een kansspelautomaat in uw bedrijf neerzetten? U hebt voor plaatsing van kansspelautomaten (zoals fruitautomaten en gokkasten) een aanwezigheidsvergunning nodig van de gemeente. Het plaatsen van behendigheidsautomaten (zoals flipperkasten) is vergunningsvrij. U mag maximaal 2 kansspelautomaten in uw bedrijf plaatsen.

Voorwaarden vergunning

Een aanwezigheidsvergunning voor een kansspelautomaat wordt alleen verleend als uw horecabedrijf aan de volgende voorwaarden voldoet:.

  • Er is een geldige Alcoholvergunning (voorheen Drank- en Horecawetvergunning) voor het bedrijf aanwezig of u bent ingeschreven bij het Bedrijfschap Horeca.
  • Uw bedrijf is een zogenaamde hoogdrempelige horeca-inrichting. Dit is een bedrijf waar café- en restaurantbezoek op zichzelf staat. In het bedrijf is geen sprake van andere activiteiten waaraan een zelfstandige betekenis kan worden toegekend (zoals het geval is bij een bowlingcentrum) en waar activiteiten in belangrijke mate gericht zijn op personen van 18 jaar en ouder.
  • De kansspelautomaat moet in eigendom zijn van een exploitant met een geldige vergunning van de minister van Justitie.

Aanvragen

U kunt een aanwezigheidsvergunning schriftelijk aanvragen via de exploitant van de kansspelautomaat.

U moet tussentijdse wijzigingen, bijvoorbeeld in de exploitatie of in het aantal kansspelautomaten schriftelijk melden bij de gemeente. Het kan zijn dat u een nieuwe vergunning moet aanvragen of uw vergunning moet laten wijzigen.

Kosten

  • In behandeling nemen van een aanvraag: € 67,90
  • Vergunning (onbepaalde tijd) voor één speelautomaat: € 226,50
  • Vergunning (onbepaalde tijd) voor twee kansspelautomaten: € 362,50