De gemeente Heumen probeert haar taken goed uit te voeren. Toch kunt u ontevreden zijn over het optreden van een medewerker of bestuurder. Heeft u hierover een klacht? Laat het ons dan weten, dat is uw recht! Het geeft de gemeente de kans uw klacht op te lossen en de dienstverlening te verbeteren. Een klacht gaat altijd over gedrag. Als u een klacht heeft, kunt u deze richten aan:

Gemeente Heumen
Juridische Zaken
Postbus 200, 6580 AZ Malden

Meer informatie over de behandeling van klachten krijgt u van onze klachtencoördinator, Maarten van den Heuvel. Het telefoonnummer is 14 024 of mail naar heumen@heumen.nl

Verordening interne en externe klachtenbehandeling

De formele procedure inzake klachtbehandeling staat beschreven in de verordening Interne en externe klachtbehandeling

Gemeentelijke ombudsman

Vindt u dat de gemeente uw klacht niet goed heeft afgehandeld? Dan kunt u uw klacht voorleggen aan een onafhankelijke ombudsman. Die ombudsman kan de Nationale ombudsman zijn, maar gemeenten mogen ook een eigen ombudsman aanstellen. De gemeente Heumen heeft gekozen voor een gemeentelijke ombudsman. De ombudsman is onafhankelijk van de gemeente. De gemeenteraad van Heumen heeft mevrouw mr. M.J. van Dasselaar tot gemeentelijke ombudsman benoemd voor de periode van 1 januari 2019 tot en met 31 december 2024.

Ook bij de gemeentelijke ombudsman kunt u alleen klachten voorleggen over gedrag. De ombudsman is bijvoorbeeld niet bevoegd als u klaagt over gemeentelijke regelgeving of beleid. De ombudsman is ook niet bevoegd als een bestuursrechter een uitspraak heeft gedaan over het gedrag waarover u klaagt of als er een procedure over loopt bij een rechter.

Uw verzoek kunt u richten aan de gemeentelijke ombudsman, maar u stuurt de brief naar het gemeentehuis. De gemeentelijke klachtencoördinator zorgt dan dat de brief bij de ombudsman komt. Het adres luidt dus:

Gemeentelijke ombudsman
ter attentie van de klachtencoördinator
Postbus 200, 6580 AZ  Malden

U kunt ook een mail sturen naar degemeentelijkeombudsman@gmail.com

Onderzoek door ombudsman

Als de ombudsman uw klacht onderzoekt, dan begint hij met het duidelijk krijgen van belangrijke feiten. De ombudsman geeft u de ruimte om uw klacht toe te lichten in een gesprek. De ombudsman vraagt ook de gemeente om informatie. Hij vraagt bij de gemeente stukken op of doet zelf dossieronderzoek. Hij kan ook een gesprek organiseren met u en de gemeente. Als alle feiten duidelijk zijn schrijft de ombudsman hierover een verslag. Dit heet het verslag van bevindingen. U en de gemeente kunnen hier op reageren. De ombudsman verwerkt de reacties. Daarna kijkt de ombudsman of het gedrag van de gemeente in strijd is met de behoorlijkheidsvereisten.

De ombudsman neemt dan een beslissing en zet dit in een uitspraak. Hij laat deze beslissing weten aan u en de gemeente. De beslissing wordt ook openbaar, maar dan worden er geen namen in genoemd.

Bekijk hieronder de jaarverslagen van de ombudsman en de klachtencoördinator: