Samen met de gemeenten in de regio hebben we Europese subsidie aangevraagd. Met die subsidie kunnen we plannen van inwoners ondersteunen die de leefbaarheid in hun dorp of omgeving willen verbeteren. 

Geld voor plannen van inwoners en ondernemers

Het gaat om de zogenaamde LEADERsubsidie. Geld dat bedoeld is voor plannen van inwoners en ondernemers om hun dorp of omgeving te verbeteren. De provincie Gelderland besloot op dinsdag 12 december dat de regio Rijk van Nijmegen Maas en Waal deze subsidie krijgt. Het gaat om 1,7 miljoen euro voor dit LEADERgebied.

De gemeenten Berg en Dal, Beuningen, Druten, Heumen, West Maas en Waal en Wijchen vroegen samen de subsidie aan. Zij dienden daarvoor de Lokale Ontwikkelingsstrategie 2023-2027 in onder de naam Rijk van Nijmegen Maas en Waal.

Onafhankelijke Lokale Actie Groep beoordeelt ideeën. 

Nu wordt de LEADERorganisatie gebouwd. De ideeën en projecten van inwoners en ondernemers moeten straks namelijk beoordeeld worden door een Lokale Actie Groep (LAG). Zij bekijken of de ingediende ideeën passen binnen de kaders van de Lokale Ontwikkelstrategie 2023-2027.

De leden van de LAG en de rest van de LEADERorganisatie handelen als onafhankelijke partij en zijn dus niet verbonden aan de gemeenten. De leden vormen een afvaardiging van het LEADERgebied Rijk van Nijmegen Maas en Waal en hebben kennis over en gevoel bij de 3 belangrijke onderdelen uit het subsidieprogramma:

 1. Leefbare veerkrachtige kernen
 2. Een groene regio met veel biodiversiteit
 3. Een sterke lokale (vrijetijds) economie

Waarschijnlijk opent het subsidieprogramma op 1 april 2024

 Inwoners en ondernemers kunnen dan een beroep doen op deze subsidie. Daarbij wordt de helft betaald uit de LEADERsubsidie. De andere helft moet door degene die het idee of project uitvoert, worden betaald. Naast de Europese Unie betalen de provincie Gelderland en de 6 gemeenten aan dit programma mee.

Neem bij vragen contact op met Edwin Teurlincx

U kunt hem bellen op 088 432 7465 of mailen via e.teurlincx@drutenwijchen.nl

Meer over het LAG

Vertegenwoordiging

In de LAG zitten 15 personen te weten:

6 inwoners LAG leden (1 per gemeente), 
2 bestuurlijke vertegenwoordigers namens deelnemende gemeenten, 
3 afgevaardigden van belangenorganisaties op het gebied van bijvoorbeeld natuur, recreatie, landbouw
2 ambtelijke adviseurs deelnemende gemeenten  
1 ambtelijk adviseur provincie Gelderland
1 LEADER coördinator (tevens secretaris LAG)
De drie ambtelijke adviseurs en de LEADER coördinator hebben in de LAG wel zitting maar geen stemrecht.

De leden vormen een afvaardiging van het LEADER-gebied Rijk van Nijmegen Maas en Waal en hebben kennis over en gevoel bij de 3 belangrijke onderdelen uit het subsidieprogramma:

 1. Leefbare veerkrachtige kernen
 2. Een groene regio met veel biodiversiteit
 3. Een sterke lokale (vrijetijd)economie  

Taken LAG

 • Oriënterend
 • De LAG leden worden ter oriëntatie geïnformeerd over project ideeën die later verder worden uitgewerkt. LAG leden kunnen aan initiatiefnemer vragen stellen of suggesties meegeven.
 • Besluitvormend 
 • Bij besluitvormende onderwerpen worden besluiten genomen over de ingediende subsidieaanvragen. Na een positief besluit zal de provincie de verdere procedurele afhandeling en formele besluitvormingsprocedure van de subsidieafhandeling voor haar rekening nemen. De provincie mag op inhoudelijke gronden niet afwijken van het advies van de LAG. 
 • Kennisdeling
 • Deelnemen aan netwerk of informatie bijeenkomsten die vanuit LEADER worden georganiseerd voor LEADER gebieden.