Samen met de gemeenten in de regio gaan we Europese subsidie aanvragen. Met die subsidie kunnen we plannen van inwoners ondersteunen die de leefbaarheid in hun dorp of omgeving willen verbeteren. 

Waar gaat het om?

Het gaat om de zogenaamde LEADERsubsidie. Dat is een financiële bijdrage van de Europese Unie. Die bijdrage is bedoeld voor plannen van inwoners om hun dorp of omgeving te verbeteren.

De gemeenten Berg en Dal, Beuningen, Druten, Heumen, West Maas en Waal en Wijchen vragen samen de subsidie aan. We willen samen een zogenaamd LEADERgebied worden. Als we de subsidie krijgen, kunnen we de plannen van onzeinwoners financieel ondersteunen.

Inwoners en ondernemers bepaalden de belangrijke onderdelen

Een belangrijke voorwaarde was dat de gemeenten het subsidieprogramma (de Lokale Ontwikkelingsstrategie) samen met inwoners en ondernemers zouden maken. Dat deden ze met een vragenlijst. Maar ook met bijeenkomsten voor inwoners in april. 316 inwoners en/of ondernemers hebben de vragenlijst ingevuld. En de 3 bijeenkomsten waren goed bezocht. Er kwamen 3 belangrijke onderdelen uit de vragenlijst en bijeenkomsten. Deze komen terug in het subsidieprogramma:

  1. Leefbare veerkrachtige kernen
  2. Een groene regio met veel biodiversiteit
  3. Een sterke lokale (vrijetijds) economie

Hoe gaat het verder?

De Lokale Ontwikkelingsstrategie dienen de gemeenten 30 juni in bij de provincie Gelderland. Een selectiecommissie bepaalt of we LEADERgebied worden. Dat maakt de provincie begin oktober bekend. Als we LEADERgebied worden, gaat het subsidieprogramma op 1 januari 2024 open. Inwoners en ondernemers kunnen dan een beroep doen op deze subsidie.

Heeft u vragen?

Jolanda Kemna is de regiocoördinator LEADER Rijk van Nijmegen Maas en Waal. Zij is verantwoordelijk voor dit proces. U kunt haar bellen op 06 1344 3166 of mailen via j.kemna@drutenwijchen.nl