Leerlingenvervoer is een gemeentelijke vergoeding van de vervoerskosten van en naar school. U kunt op 3 manieren leerlingenvervoer aanvragen. Lees de toelichting bij het aanvraagformulier goed door, zodat u niet vergeet de gevraagde bijlagen mee te sturen.

Let op: de visie van de school van de leerling weegt zwaar. Bij het aanvraagformulier treft u een vervoersadvies aan dat door de school ingevuld moet worden. U hoeft dit alleen in te laten vullen bij de eerste aanvraag of bij wisseling van school. 

Nadat de gemeente de volledig ingevulde aanvraag heeft ontvangen, krijgt u binnen 8 weken een brief waarin staat of u een vergoeding krijgt. U krijgt de vergoeding niet met terugwerkende kracht.