Leningsvormen Toekomstbestendig Wonen

Binnen de Toekomstbestendig Wonen Lening zijn er verschillende soorten leningen. Welke leningsvorm voor u het beste is, hangt af van uw situatie. Hieronder staan de verschillende leenvormen met de belangrijkste kenmerken. De vermelde rentepercentages en bedragen hebben als peildatum 2024. Deze kunnen wijzigen. Zie voor de meest actuele informatie op de site van SVn: Rentetarieven Toekomstbestendig Wonen Gelderland (svn.nl) 

Consumptieve lening

 • Minimaal € 2.500,00 en maximaal € 30.000,00 voor maatregelen, die voldoen aan de verordening van de gemeente, om de woning toekomstbestendig te maken.
 • Maximaal € 50.000,00 voor NOM (nul op de meter) woningen, het aardgasvrij maken van woningen of asbestsanering in combinatie met zonnepanelen of andere vormen van verduurzaming.
 • Looptijd tot en met € 15.000,00 is 10 jaar.
 • Looptijd vanaf € 15.001,00 is 15 jaar.
 • Geen afsluitkosten.
 • Maximale leeftijd aanvrager is 75 jaar.
 • Wordt verstrekt vanuit een bouwdepot.
 • Heeft een rentepercentage van 1,6%.
 • Annuïtaire lening.

Hypothecaire lening algemeen

 • Minimaal € 2.500,00 en maximaal € 50.000,00 voor maatregelen, die voldoen aan de verordening van de gemeente, om de woning toekomstbestendig te maken.
 • Looptijd tot en met € 25.000,00 is 10 jaar.
 • Looptijd vanaf € 25.001,00 is 20 jaar.
 • Geen maximale leeftijd.
 • Afsluitkosten € 850,00 (mee te financieren in toe te wijzen bedrag)
 • Wordt verstrekt vanuit een bouwdepot.
 • Heeft een rentepercentage van 1,6% bij een looptijd van 10 jaar.
 • Heeft een rentepercentage van 1,8% bij een looptijd van 20 jaar.
 • Annuïtaire lening.

Verzilverlening (Hypothecair)

 • Minimaal € 2.500,00 en maximaal € 50.000,00 voor maatregelen, die voldoen aan de verordening van de gemeente, om de woning toekomstbestendig te maken.
 • Minimale leeftijd 10 jaar voor de wettelijke AOW-leeftijd (58+).
 • Geen maximale leeftijd.
 • Geen maandlasten, besteedbaar inkomen blijft gelijk.
 • Looptijd 75 jaar, maximaal 40 jaar rentedragend.
 • Maximaal 80% van de WOZ-waarde, inclusief andere inschrijvingen(gerelateerd aan het bereiken van het 98e levensjaar van de jongste aanvrager).
 • Afsluitkosten € 500,00 (mee te financieren in toe te wijzen bedrag).
 • Oorspronkelijke lening en de achterstallige rente is opeisbaar bij verkoop van de woning.
 • Wordt verstrekt vanuit een bouwdepot.
 • Heeft een rentepercentage van 1,7%.

Maatwerklening (Hypothecair)

 • Deze leenvorm kunt u aanvragen als u op basis van uw inkomen niet 1 van de andere leenvormen kunt aanvragen.
 • Minimaal € 2.500,00 en maximaal € 50.000,00 voor maatregelen, die voldoen aan de verordening van de gemeente, om de woning toekomstbestendig te maken.
 • Aanvraag op de andere leningsvormen, binnen de regeling, is afgewezen.
 • Eerste drie jaar geen maandlasten daarna maandlasten naar draagkracht. Periodiek vindt er een inkomenstoets plaats om te bepalen of je meer kunt gaan betalen.
 • Restschuldgarantie door provincie en gemeente.
 • Looptijd is maximaal 30 jaar.
 • Geen maximale leeftijd.
 • Afsluitkosten € 950,00 (mee te financieren in toe te wijzen bedrag).
 • Wordt verstrekt vanuit een bouwdepot.
 • Annuïtaire lening.
 • Heeft een rentepercentage van 0,00%.