Voor het organiseren van een klein kansspel zoals een loterij heeft u een vergunning nodig. Voor het organiseren van een bingo dient u een melding in. Het belangrijkste kenmerk van een kansspel is dat de deelnemer geen doorslaggevende invloed heeft op de uitslag.

Bingo

Iedere vereniging die minimaal 3 jaar bestaat, mag een bingo organiseren als de waarde van de prijzen per spelronde niet meer bedraagt dan € 400,- en per bijeenkomst niet meer dan € 1.550,-. Voor het organiseren van een bingo hoeft u geen vergunning aan te vragen, maar volstaat een melding. Uw vereniging moet de bingobijeenkomst uiterlijk 2 weken van tevoren aanmelden bij de gemeente, hiervoor kunt u gebruik maken van het aanvraagformulier diverse vergunningen en ontheffingenlink naar pdf bestand. Bij het formulier voegt u een uittreksel uit het handelsregister toe.

Loterij

Een vergunning voor een loterij aanvragen bij de gemeente is nodig als het gezamenlijke prijzengeld minder bedraagt dan € 4.500,-. Als het gezamenlijke prijzengeld hoger is, moet u een vergunning aanvragen bij het ministerie van Veiligheid en Justitie.

De doelstelling van de loterij moet van algemeen belang zijn. Bijvoorbeeld de bouw van een nieuw clubhuis voor de sportvereniging, het kopen van nieuwe instrumenten voor de muziekvereniging of de renovatie van de kerk.

U moet de vergunning minimaal 8 weken van te voren aanvragen bij de gemeente. Hiervoor kunt u gebruik maken van het aanvraagformulier loterijvergunninglink naar pdf bestand. Vermeld in uw aanvraag:

  • de opzet van de loterij
  • de periode waarin de loterij plaatsvindt
  • het totaalbedrag aan prijzengeld

Kosten

Het aanvragen van een loterijvergunning kost € 67,90.

Aanvullende info

In de folder kansspelbelastinglink naar pdf bestand van de Rijksoverheid leest u meer over kansspelen en de regels voor kansspelbelasting.

Beslistermijn

De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst van de aanvraag of de vergunning wordt verleend. Deze termijn kan met 6 weken worden verlengd.

Bent u het niet eens met de beslissing op uw vergunningaanvraag, dan kunt u bezwaar maken bij de gemeente. Doe dit binnen 6 weken na de bekendmaking van het besluit. Daarna kunt u eventueel nog in beroep gaan bij de bestuursrechter.