Mantelzorgwoning bouwen

Zorgt u als mantelzorger voor een familielid of vriend? Of bent u degene die mantelzorg ontvangt? Dan is het handig als u dicht bij elkaar woont. Op deze pagina leest u wat hiervoor de mogelijkheden zijn.

Wie mag bij u wonen?

Degene aan wie u mantelzorg geeft of van wie u mantelzorg ontvangt, mag bij u in een mantelzorgvoorziening wonen. Afhankelijk van de mogelijkheden op uw locatie mag zo’n voorziening een zelfstandige mantelzorgwoning of een voorziening in een aangepast bijgebouw zijn. In uw mantelzorgwoning of -voorziening mogen, naast uw eigen gezin, maximaal twee mensen wonen. Deze personen schrijven zich dan in op uw adres. Het officieel splitsen van de woning is niet toegestaan, omdat er daarmee een extra hoofdwoning zou ontstaan. 

U mag een bestaand gebouw voor mantelzorg gebruiken

Als u een bijgebouw, zoals een schuur, tuinhuis of garage, heeft, is het toegestaan om deze als mantelzorgwoning te gebruiken. Vaak moet deze wel verbouwd worden, zodat het gezond en veilig is om in de ruimte te wonen. Daarvoor gelden er vanuit het Bouwbesluit regels op het gebied van isolatie, daglicht, ventilatie en brandveiligheid. Als u deze regels volgt, is het in verband met mantelzorg ook toegestaan om bijvoorbeeld een extra badkamer of keukenblok te plaatsen.

Wanneer mag u een mantelzorgwoning bijbouwen?

De regels voor het bouwen of van een mantelzorgwoning zijn hetzelfde als voor een schuurtje, tuinhuis of garage. Dat geldt ook voor het aanbouwen van een extra woongedeelte voor mantelzorg. Of voor het plaatsen van een kant-en-klare woonunit die later weer verwijderd kan worden. In veel gevallen mogen al deze opties onder bepaalde voorwaarden zonder vergunning worden geplaatst of gebouwd. 

Wat gebeurt er wanneer de mantelzorgsituatie ophoudt?

Zodra de mantelzorgsituatie ophoudt, mag de mantelzorgwoning niet meer worden bewoond. U hoeft de mantelwoning niet af te breken, maar moet bijvoorbeeld wel de keuken verwijderen. Het gebouw mag daarna in sommige gevallen als Bed & Breakfast gebruikt worden, maar mag niet als woonruimte worden verkocht of verhuurd.

Wanneer is bouwen vergunningvrij?

Dit verschilt per situatie:

  • De regels zijn meestal soepeler als het bouwen in uw achtertuin (in zogenaamd achtererfgebied) plaatsvindt. Ook speelt mee hoeveel oppervlakte u al aan bijgebouwen hebt staan. 
  • In de kernen geldt hiervoor de maximale oppervlakte die is toegestaan voor vergunningvrij bouwen. Zie voor meer informatie hiervoor onze pagina Is een omgevingsvergunning nodig?
  • Woont u in het buitengebied, dan mag u een mantelzorgunit plaatsen van maximaal 100 m², mits deze geheel of in delen verplaatsbaar is. Deze moet dan verwijderd worden zodra de mantelzorgsituatie ophoudt.

Vragen en ondersteuning

Wilt u advies of heeft u vragen over bovenstaande? Neem dan contact op met onze balie Bouwen, Milieu en Leefomgeving. Dit kan per mail via bml@heumen.nl of telefonisch. Kijk hier voor de openingstijden van de balie BML.