Meldpunt Wet goed verhuurderschap

De Wet goed verhuurderschap geldt vanaf 1 juli 2023 en heeft als doel ongewenst gedrag van verhuurders van woningen of andere verblijfsruimtes te voorkomen. In de wet staan regels waar verhuurders zich aan moeten houden. De gemeente Heumen kan een waarschuwing of een boete geven aan verhuurders die zich hier niet aan houden. Ook kunt u als huurder ongewenst gedrag van uw verhuurder melden.

De wet beschermt woningzoekenden en huurders van woon- en verblijfsruimtes tegen ongewenst verhuurgedrag van:

 • Particuliere verhuurders,
 • Verhuurbemiddelaars,
 • Werkgevers die woonruimte voor buitenlandse werknemers verzorgen en
 • Woningcorporaties.

  Meldpunt voor huurders

  Huurders en woningzoekenden kunnen een melding doen als de verhuurder zich niet aan de onderstaande 7 regels van goed verhuurderschap houdt. Hiervoor kunt u ons contactformulier gebruiken. Dit kan ook anoniem, u vult dan uw persoonsgegevens niet in. Het adres van de woonruimte waar de klacht betrekking op heeft hebben wij dan nog wel nodig.

  Melding maken

  Na het ontvangen van de mail of digitale melding zal er door een medewerker van de gemeente Heumen contact met u worden opgenomen om uw melding te bespreken. Huurders van een woningcorporatie kunnen een klacht indienen bij de corporatie die de woning verhuurt. Die werkt de klacht zelf af. De wet geldt ook voor bestaande overeenkomsten.

  Zeven regels

  • De verhuurder mag de woningzoekende of huurder niet discrimineren.
  • De verhuurder mag de woningzoekende of huurder niet bedreigen of bang maken.
  • De verhuurder mag maximaal 2 maanden kale huur aan borg vragen.
  • De verhuurder moet een schriftelijke huurovereenkomst opstellen.
  • De verhuurder moet huurders goed en schriftelijk informeren over:
   • De rechten en plichten van de huurder (die niet in de huurovereenkomst staan).
   • De hoogte van de borg en wanneer de huurder die terugkrijgt als de huurovereenkomst eindigt.
   • Contactinformatie zodat de huurder de verhuurder kan bereiken.
   • Informatie van het meldpunt ongewenst verhuurgedrag van de gemeente.
   • De servicekosten door middel van een compleet overzicht van de kosten.
  • De verhuurder rekent alleen servicekosten die in de wet staan (zie artikelen 7:259 en 7:261 BW).
  • De verhuurbemiddelaar mag géén bemiddelingskosten aan de huurder vragen.

  Wordt er verhuurd aan buitenlandse medewerkers? Dan moet de verhuurder ook:

  • De huurovereenkomst los van de werkovereenkomst vastleggen.
  • De huurder schriftelijk de hiervoor genoemde informatie verstrekken in een taal die zij begrijpen.

  Houdt de verhuurder zich niet aan de regels?

  Dan kan de gemeente uw verhuurder een waarschuwing geven of een boete. Gaat de verhuurder vaker in de fout dan kan de boete stijgen. Als dat niet werkt, kan de gemeente het beheer van de woning overnemen. Dat betekent dat de verhuurder de woning niet meer zelf mag verhuren. Volgens de wet moet de gemeente de namen van deze verhuurders bekendmaken. Zo kunnen huurders en woningzoekenden zien of een verhuurder zich aan de wet houdt.

  Controle

  Er zal door de gemeente Heumen worden gecontroleerd als er sprake is van meldingen of bij verdenkingen van geen goed verhuurderschap.