Ieder bedrijf heeft te maken met milieuvoorschriften voor geluid, energie, afvalstoffen, lucht en bodem. Wanneer u een bedrijf start of verandert, moet u zich houden aan de regels van het Activiteitenbesluit.

In de meeste gevallen moet u de activiteiten die in uw bedrijf plaatsvinden melden. Vinden er binnen uw bedrijf echter grote ‘milieubelastende' activiteiten plaats, dan heeft u een omgevingsvergunning voor de activiteit milieu nodig.

Alle aanvragen en meldingen worden bij de Omgevingsdienst Regio Nijmegen (ODRN) ingediend. Als u niet weet of u een milieuvergunning moet aanvragen, of dat u kunt volstaan met een milieumelding, kunt u via het Omgevingsloket Online een vergunningcheck doen.

De ODRN handelt voor de gemeente Heumen de vergunningaanvragen en -meldingen af.

Kijk op de website van de ODRN voor meer informatie: www.odregionijmegen.nl.