Nadeelcompensatie

Een huis of een stuk grond kan minder waard worden door een wijziging of afwijking van het omgevingsplan. Bijvoorbeeld als de gemeente vlakbij een woonwijk een snelweg laat aanleggen. In sommige gevallen compenseert de gemeente het nadeel.

Hoe werkt het?

Financieel nadeel kan op 2 manieren ontstaan:

  • Uw huis of pand is minder waard geworden door het plan. Dit noemen we waardevermindering onroerende zaak.
  • Uw onderneming heeft minder inkomsten door het plan. Dit noemen we inkomensderving.

Tegemoetkoming in het nadeel

Om in aanmerking te komen voor tegemoetkoming zijn in ieder geval 2 zaken van belang:

  • U kon de schade niet verwachten toen u het huis of de grond kocht.
  • U hebt nog niet op een andere manier een tegemoetkoming gekregen.

Er geldt een drempelbedrag waarboven een compensatie wordt toegekend. Een deel blijft altijd voor uw eigen rekening.

Wat moet ik doen?

U vraagt een compensatie voor de schade aan bij de gemeente. Dit kan per post of via e-mail. Geef in uw aanvraag het volgende aan:

  • waarom u om compensatie vraagt
  • hoeveel compensatie u wilt
  • door welk ruimtelijk plan het nadeel is ontstaan (bijvoorbeeld wijziging van het omgevingsplan)
  • een omschrijving van het nadeel
  • bij schade aan een onroerende zaak: kadastraal nummer
  • uw bankrekeningnummer

Let op: u moet de tegemoetkoming binnen 5 jaar aanvragen, nadat het ruimtelijk plan definitief is.

Kosten

Voor de behandeling van verzoeken om nadeelcompensatie worden kosten in rekening gebracht. Het drempelbedrag bedraagt € 500,00.
Dit betekent dat u eerst dit bedrag moet betalen, pas daarna wordt uw verzoek in behandeling genomen. Wordt het verzoek (deels) toegekend, dan ontvangt u dit bedrag weer terug.