Omgevingsvergunning

Voor bepaalde werkzaamheden aan of om uw huis of bedrijfspand hebt u een omgevingsvergunning nodig. Bijvoorbeeld als u gaat (ver)bouwen, slopen, een alarminstallatie plaatst of een boom wilt kappen.

Wilt u weten of u een vergunning nodig heeft, neem dan contact op met de Omgevingsdienst Regio Nijmegen (ODRN), telefoonnummer 024-7517700 of kijk op de website van de ODRN(externe link).

Wat heb ik nodig?

Verder hangt het van uw aanvraag af welke documenten en gegevens u nodig hebt. Denk bijvoorbeeld aan:

  • een berekening of bouwtekening;
  • plattegronden van de verdiepingen van het gebouw (schaal 1:100);
  • een situatietekening (schaal 1:1000 tot 1:1500);
  • een tekening van de gevelaanzichten (schaal 1:100);
  • dwarsdoorsneden en lengtedoorsneden (schaal 1:100);
  • details over het uiterlijk van het bouwwerk.

Zorg ervoor dat u tekeningen meestuurt die de huidige én nieuwe situatie laten zien.

Hoe lang duurt het?

Gewone aanvraag

Voor bijna alle aanvragen geldt een termijn van 8 weken. Binnen 8 weken ontvangt u bericht of u de omgevingsvergunning krijgt. De Omgevingsdienst Regio Nijmegen (verder ODRN) kan deze termijn met 6 weken verlengen.

Bent u het niet eens met de beslissing? Dan kunt u binnen 6 weken bezwaar maken.

Ingewikkelde aanvraag

In uitzonderlijke gevallen, voor ingewikkelde aanvragen geldt een beslistermijn van 26 weken. Ook deze termijn kan eenmalig met 6 weken verlengd worden.

De ODRN(externe link) maakt een ontwerpbesluit over uw aanvraag. Iedereen kan binnen 6 weken zijn of haar mening (zienswijze) hierover geven. Bent u het niet eens met het ontwerpbesluit? Geef dan in uw zienswijze aan waarom. U ontvangt vanzelf bericht of u de vergunning krijgt.

Bent u het niet eens met de beslissing? Dan kunt u binnen 6 weken beroep indienen bij de rechtbank. Dit kan alleen als u ook een zienswijze over het ontwerpbesluit hebt ingediend.