Omgevingsvergunningen of bouwtekeningen inzien of opvragen

Informatie over actuele omgevingsvergunningen 

Wilt u weten of er recentelijk omgevingsvergunningen of andere beschikkingen in uw buurt zijn aangevraagd of verleend? U kunt onze openbare bekendmakingen inzien door op uw adres te zoeken. Wilt u op de hoogte blijven van aanvragen, dan is het mogelijk om u in te schrijven voor de e-mailservice. Als u alleen berichten van de gemeente wilt ontvangen, vink dan bij stap 4 alleen ‘Gemeente’ aan. 

Actuele omgevingsvergunningen inzien

Wilt u een nieuwe aanvraag of vergunning die ter inzage ligt inzien, met de bijbehorende documenten en tekeningen, bijvoorbeeld om bezwaar te maken? Dan kunt u de gegevens opvragen bij de Omgevingsdienst Regio Nijmegen (ODRN). Dit is de dienst die namens de gemeente - sinds januari 2018 - alle aanvragen in behandeling heeft. U kunt contact opnemen via het telefoonnummer (024) 751 77 00. Graag het zaaknummer (zie bij openbare bekendmakingen) of het exacte adres bij de hand houden.

Gearchiveerde vergunningen en bouwtekeningen opvragen

Vergunningen die hun procedure in het verleden hebben doorlopen en dus onherroepelijk en gearchiveerd zijn, kunt u opvragen. Houd er rekening mee dat hier kosten voor in rekening kunnen worden gebracht. Afhankelijk van de vergunningsperiode kunt u bij verschillende instanties terecht:

  • Vóór 2011: Zie hiervoor de website van het Regionaal Archief Nijmegen (RAN). Via de digitale studiezaal Nijmegen kan iedereen gratis PDF-documenten van alle tekeningen uit een bouwdossier aanvragen. Bij een aanvraag wordt er een downloadlink toegestuurd via de mail. Het volledige digitale dossier met daarin ook de vergunning en bijbehorende documenten kan in de studiezaal van het RAN worden bekeken, of geanonimiseerd worden opgevraagd via het mailadres hetarchief@nijmegen.nl. Op de website is voor het gebruik een duidelijke instructie te vinden.
  • Van 2011 tot 2018: Gemeente Heumen via het e-mail adres bml@heumen.nl of per telefoon 14024. U ontvangt de documenten dan per e-mail (hier kan enige tijd over heen gaan, afhankelijk van wat er op dit moment digitaal beschikbaar is).
  • Vanaf 2018 tot heden: Omgevingsdienst Regio Nijmegen (ODRN) via het telefoonnummer (024) 751 77 00.


Geeft u bij het opvragen van bouwdossiers uit het Archief aan, van welk adres of project, u welke tekeningen of berekeningen zou willen ontvangen. Bijvoorbeeld de tekeningen van de plattegronden, gevels, doorsnedes of de constructieberekening, indien deze aanwezig zijn. Houd er rekening mee dat we, vooral bij oudere dossiers, niet van tevoren kunnen zeggen welke documenten aanwezig zullen zijn.