Omgevingsvisie

Hoe ziet gemeente Heumen er in 2030 uit? Hoe zorgen we ervoor dat onze gemeente een aantrekkelijke omgeving blijft om in te wonen, werken en recreëren? Dat beschrijven we in de Omgevingsvisie: een toekomstvisie voor onze leefomgeving.

De omgevingsvisie is dus belangrijk voor iedereen die iets wil veranderen in de leefomgeving. Dat kan zijn wanneer u overweegt om een woning te bouwen of een bedrijf te beginnen. Of wanneer de gemeente nadenkt over woningbouwlocaties of op een andere manier een bestaande situatie wil veranderen. Wilt u weten wat daar in staat? Leest u dan vooral deze Omgevingsvisie.

Waarom een Omgevingsvisie?

De nieuwe Omgevingswet gaat in per 1 januari 2024. Deze Omgevingsvisie beschrijft op hoofdlijnen de belangrijkste ruimtelijke keuzes en contouren voor het grondgebied van de gemeente Heumen. De gemeenteraad stelt de omgevingsvisie vast en wordt daarmee de opvolger van de 'Structuurvisie Heumen 2025'.

Waar kan ik een meer gedetailleerde visie vinden over mijn buurt?

Eerst stelt de gemeenteraad de Omgevingsvisie vast. Die beschrijft de hoofdlijnen. Daarna werken we het Omgevingsplan voor onze gemeente uit. Daarin vindt u per deelgebied meer gedetailleerd (op het niveau van de huidige bestemmingsplannen) de regels en uitgangspunten. In de toekomst vraagt een initiatiefnemer een Omgevingsvergunning aan die getoetst wordt aan het Omgevingsplan (en daarmee dus indirect ook aan de Omgevingsvisie).

Laatst bijgewerkt op: 20 november 2023