Openbare kennisgevingen zijn de officiële publicaties voor het verloop van de verkiezing.

De burgemeester van de gemeente Heumen, J. Minses maakt het volgende bekend:

Openbare kennisgevingen provinciale staten en waterschapsverkiezingen 2023
DatumKennisgeving
16 t/m 30 januari

Afleggen ondersteuningsverklaringen nieuwe politieke partijen op het gemeentehuis

1 maart Op deze dag moeten de stempassen in het bezit zijn van de kiezers
10 maart Op deze dag is om 17.00 uur de laatste mogelijkheid voor de ontvangst van schriftelijke verzoeken voor een kiezerspas, om te mogen stemmen bij volmacht of een vervangende stempas
13 maart Op deze dag moeten de kandidatenlijsten uiterlijk in het bezit zijn van de kiezers
14 maartOp deze dag is tot 12.00 uur de laatste mogelijkheid voor het persoonlijk aanvragen van een kiezerspas of een vervangende stempas. 
15 maartDag van de verkiezingen voor de provinciale staten en waterschap van 07.30 - 21.00 uur
16 maartOm 09.00 uur opent het gemeentelijk stembureau in het gemeentehuis om de uitslag vast te stellen. Deze zitting is openbaar. Na de vaststelling liggen alle processen-verbaal ter inzage op het gemeentehuis en worden ze gepubliceerd op de website: www.heumen.nl/verkiezingen