Openbare kennisgevingen zijn de officiële publicaties voor het verloop van de verkiezing.

De burgemeester van de gemeente Heumen, J. Minses maakt het volgende bekend:

Openbare kennisgevingen Tweede Kamerverkiezingen 2023
DatumKennisgeving
25 september t/m 9 oktober

Afleggen ondersteuningsverklaringen nieuwe politieke partijen op het gemeentehuis

9 oktoberBesluit B&W centraal tellen 23 november Sportcentrum Malden
8 november Op deze dag moeten de stempassen in het bezit zijn van de kiezers
17 november Op deze dag is om 17.00 uur de laatste mogelijkheid voor de ontvangst van schriftelijke verzoeken voor een kiezerspas, om te mogen stemmen bij volmacht of een vervangende stempas
17 novemberOp deze dag moeten de kandidatenlijsten uiterlijk in het bezit zijn van de kiezers
21 novemberOp deze dag is tot 12.00 uur de laatste mogelijkheid voor het persoonlijk aanvragen van een kiezerspas of een vervangende stempas. 
22 novemberDag van de verkiezingen voor de provinciale staten en waterschap van 07.30 - 21.00 uur
23 novemberOm 09.00 uur opent het gemeentelijk stembureau in het Sportcentrum Malden om de uitslag vast te stellen. Deze zitting is openbaar. Na de vaststelling liggen alle processen-verbaal ter inzage op het gemeentehuis en worden ze gepubliceerd op de website: www.heumen.nl/verkiezingen