Openbare kennisgevingen zijn de officiële publicaties voor het verloop van de verkiezing.

De burgemeester van de gemeente Heumen, J. Minses maakt het volgende bekend:

Openbare kennisgevingen gemeenteraadsverkiezingen 2022
DatumKennisgeving
3 t/m 31 januari

Afleggen ondersteuningsverklaringen nieuwe politieke partijen op het gemeentehuis

17 januari

Laatste dag ontvangst waarborgsom voor kandidaatstelling

31 januari Dag van de kandidaatstelling. Partijen leveren op afspraak hun kandidatenlijst in
1 februari Om 16.00 uur zal een niet openbare zitting worden gehouden in het gemeentehuis. Waarin onderzoek gedaan wordt naar de ingeleverde kandidatenlijsten
4 februari  Om 10.00 uur zal tijdens een openbare zitting in het gemeentehuis de geldigheid van de kandidatenlijsten en nummering worden bepaald. Onmiddellijk hierna legt CS het proces-verbaal ter inzage en publiceert het proces-verbaal op www.heumen.nl/verkiezingen
2 maart Op deze dag moeten de stempassen in het bezit zijn van de kiezers
11 maart Op deze dag is om 17.00 uur de laatste mogelijkheid voor de ontvangst van schriftelijke en mondelinge verzoeken om te mogen stemmen bij volmacht of voor een vervangende stempas
14 maart Op deze dag moeten de kandidatenlijsten uiterlijk in het bezit zijn van de kiezers
14 & 15 maartVervroegd stemmen in Malden en Overasselt van 07.30 - 21.00 uur
16 maartDag van de gemeenteraadsverkiezingen van 07.30 - 21.00 uur
16 maartOm 09.00 uur opent het gemeentelijk stembureau in het gemeentehuis om de stemmen van 14 en 15 maart te tellen. Deze telling is openbaar
21 maart

Om 10.00 uur zal tijdens een openbare zitting van het hoofdstembureau de uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen gemeente Heumen 2022 worden vastgesteld. Onmiddellijk hierna legt CS het proces-verbaal ter inzage op het gemeentehuis en publiceert het proces-verbaal op www.heumen.nl/verkiezingen

24 maartLaatste raadsvergadering gemeente Heumen in oude samenstelling. Afscheid ‘oude’ gemeenteraad.
30 maartInstallatie nieuwe gemeenteraad