Formulierenbrigade

De gemeenten Heumen, Berg en Dal en Mook en Middelaar zijn per 1 maart 2021 gestart met een formulierenbrigade. Deze organisatie helpt inwoners bij het invullen van formulieren om te voorkomen dat ze allerlei regelingen en vergoedingen mislopen.

Wat voor soort hulp?

De hulp van de formulierenbrigade is bedoeld voor inwoners die (financiële) vragen hebben of moeite hebben met het begrijpen en lezen van (online) formulieren. Het gaat dan bijvoorbeeld om formulieren voor het aanvragen van een vergoeding voor sport of lidmaatschap. Bedoeld voor inwoners met een laag inkomen. Of om kwijtschelding van de gemeentelijke belastingen (Munitax en BSR). 
De hulp van de formulierenbrigade is kortdurend. Dit betekent dat een vraag in principe opgelost moet kunnen worden met één afspraak. Heeft u meer begeleiding nodig, dan wordt u doorverwezen naar andere hulpverlening.

Hulp bij aanvragen kwijtschelding of betaling in termijnen?

De formulierenbrigade biedt een hulplijn voor iedereen die het moeilijk vindt om kwijtschelding of om betaling in termijnen te regelen. Als u formulieren niet of niet goed kunt invullen, loopt u allerlei regelingen of geldbedragen mis. Er kunnen dan financiële problemen ontstaan. De formulierenbrigade kan helpen om dit te voorkomen. Kijk voor meer informatie op www.regionaleformulierenbrigade.nl of maak telefonisch een afspraak via 06 23 84 29 64.

Hulpfonds Heumen

Stichting Hulpfonds Heumen zet zich in voor inwoners van de gemeente Heumen die tijdelijk een dringend financieel probleem hebben en niet (meer) in aanmerking komen voor andere regelingen of voorzieningen. Hulp van het Hulpfonds zorgt ervoor dat mensen zelf weer verder kunnen. Het gaat niet om blijvende inkomensondersteuning. Een voorbeeld: een werkloze inwoner komt in aanmerking voor een baan acht kilometer van de woonplaats waar hij woont. Hij heeft geen geld om een fiets te kopen. Het hulpfonds kan hem dan geld geven of lenen voor de aanschaf van een fiets, of hem eventueel een fiets geven.

Aanvraag indienen

Iedereen kan een aanvraag indienen bij het Hulpfonds. Dit kan via het aanvraagformulier op de website van het hulpfonds www.hulpfondsheumen.nl. Dit formulier kunt u mailen naar: aanvraag@hulpfondsheumen.nl of opsturen naar: Stichting Hulpfonds Heumen, Postbus 14, 6580 AA Malden. Het Hulpfonds neemt uw aanvraag in behandeling. U ontvangt hierover bericht. Meestal wordt dan een afspraak gemaakt voor een persoonlijk gesprek.

Stichting Leergeld De Stuwwal

Kinderen die opgroeien in een achterstandsituatie kunnen vaak niet deelnemen aan het schoolkamp of zwemles en niet meedoen met hun klasgenoten vanwege gebrek aan alledaagse middelen, zoals een fiets of computer. Niet alleen sociale uitsluiting is daardoor een reële dreiging, ook de schoolprestaties komen onder druk te staan en daarmee het zicht op een betere toekomst. Stichting Leergeld De Stuwwal biedt financiële ondersteuning aan gezinnen met een laag inkomen voor binnen- en buitenschoolse activiteiten en voor kinderen tussen 12-18 jaar kan een computer of laptop aangevraagd worden.

Voorwaarden

  • Stichting Leergeld is er voor kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar die wonen in de gemeente Heumen en waarvan de ouders/verzorgers een laag besteedbaar inkomen hebben. Het gezinsinkomen mag niet hoger zijn dan 130% van de bijstandsnorm.
  • Reiskosten worden niet vergoed.
  • Er wordt geen geld aan de aanvrager betaald. De organisatie, vereniging of het computerbedrijf ontvangt het geld rechtstreeks.
  • Als er een zogenaamde voorliggende voorziening is, wordt er geen vergoeding verstrekt.

 

Aanvragen

Wilt u een aanvraag doen, vul dan online het aanvraagformulier in. Na inzending van uw aanvraag neemt de stichting binnen 2 weken contact met u op. Als u in aanmerking komt voor hulp, zal er een persoonlijk gesprek plaatsvinden om de situatie goed door te spreken en eventueel andere voorzieningen te bespreken.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie op de website van Stichting Leergeld De Stuwwal of neem contact op via een e-mail aan: leergeld.destuwwal@gmail.com.

BerekenUwRecht

De gemeente Heumen heeft diverse regelingen die mensen met een laag inkomen een bijdrage geven voor bepaalde uitgaven.

Met ‘Bereken uw recht’ kunt u zelf op eenvoudige wijze nagaan of u recht hebt op geld. U voert de gevraagde gegevens in en ‘Bereken uw recht’ geeft aan welke bijdrage u mogelijk kunt krijgen. Ook wordt aangegeven waar en hoe u het geld kunt aanvragen.