Hulpfonds Heumen

Stichting Hulpfonds Heumen zet zich in voor inwoners van de gemeente Heumen die tijdelijk een dringend financieel probleem hebben en niet (meer) in aanmerking komen voor andere regelingen of voorzieningen. Hulp van het Hulpfonds zorgt ervoor dat mensen zelf weer verder kunnen. Het gaat niet om blijvende inkomensondersteuning. Een voorbeeld: een werkloze inwoner komt in aanmerking voor een baan acht kilometer van de woonplaats waar hij woont. Hij heeft geen geld om een fiets te kopen. Het hulpfonds kan hem dan geld geven of lenen voor de aanschaf van een fiets, of hem eventueel een fiets geven.

Aanvraag indienen

Iedereen kan een aanvraag indienen bij het Hulpfonds. Dit kan via het aanvraagformulier op de website van het hulpfonds www.hulpfondsheumen.nl. Dit formulier kunt u mailen naar: aanvraag@hulpfondsheumen.nl of opsturen naar: Stichting Hulpfonds Heumen, Postbus 14, 6580 AA Malden. Het Hulpfonds neemt uw aanvraag in behandeling. U ontvangt hierover bericht. Meestal wordt dan een afspraak gemaakt voor een persoonlijk gesprek.

Voedsel- en kledingbank

De Voedselbank voorziet mensen in geldnood van een wekelijks voedselpakket. Daarnaast kan er ook een kledingpakket worden aangevraagd bij de Kledingbank. Kijk voor meer informatie op www.voedselbankgroesbeek.nl/over-ons/werkgebied/

Stichting Leergeld De Stuwwal

Kinderen die opgroeien in een achterstandsituatie kunnen vaak niet deelnemen aan het schoolkamp of zwemles en niet meedoen met hun klasgenoten vanwege gebrek aan alledaagse middelen, zoals een fiets of computer. Niet alleen sociale uitsluiting is daardoor een reële dreiging, ook de schoolprestaties komen onder druk te staan en daarmee het zicht op een betere toekomst. Stichting Leergeld De Stuwwal biedt financiële ondersteuning aan gezinnen met een laag inkomen voor binnen- en buitenschoolse activiteiten en voor kinderen tussen 12-18 jaar kan een computer of laptop aangevraagd worden.

Voorwaarden

  • Stichting Leergeld is er voor kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar die wonen in de gemeente Heumen en waarvan de ouders/verzorgers een laag besteedbaar inkomen hebben. Het gezinsinkomen mag niet hoger zijn dan 120% van de bijstandsnorm.
  • Reiskosten worden niet vergoed.
  • Er wordt geen geld aan de aanvrager betaald. De organisatie, vereniging of het computerbedrijf ontvangt het geld rechtstreeks.
  • Als er een zogenaamde voorliggende voorziening is, wordt er geen vergoeding verstrekt.

 

Aanvragen

Wilt u een aanvraag doen, vul dan online het aanvraagformulier in. Na inzending van uw aanvraag neemt de stichting binnen 2 weken contact met u op. Als u in aanmerking komt voor hulp, zal er een persoonlijk gesprek plaatsvinden om de situatie goed door te spreken en eventueel andere voorzieningen te bespreken.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie op de website van Stichting Leergeld De Stuwwal of neem contact op via een e-mail aan: leergeld.destuwwal@gmail.com.

Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK)

Vanaf maart biedt de regeling Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) een tegemoetkoming voor noodzakelijke kosten voor huishoudens. Meer informatie.