Parkeren in de onze gemeente is gratis. In een deel van het centrum van Malden is een blauwe zone ingesteld. Hier kunt u maximaal 2 of 3 uur parkeren met uw parkeerschijf. De maximale parkeertijd staat op het verkeersbord bij de zone.

Ontheffing parkeerschijfzone

Woont u in het centrum van Malden, dan kunt u een ontheffing aanvragen waarmee u langer dan de aangegeven tijd in de blauwe zone mag parkeren. Er wordt maximaal één ontheffing per adres verleend. De gemeente verleent alleen ontheffingen voor personenauto’s, niet voor vrachtwagens, campers of aanhangers.

Voorwaarden

 • U staat ingeschreven in de gemeentelijke basisadministratie op een adres binnen de parkeerschijfzone (zie kaartje onder aan deze pagina voor de adressen);
 • U kunt niet parkeren op uw eigen terrein;
 • U heeft geen gehandicaptenparkeerplaats op kenteken;
 • Het kenteken van het voertuig waarvoor u een ontheffing aanvraagt, staat op uw naam. Vraagt u een ontheffing aan voor een bedrijfsauto, dan heeft u een verklaring van de eigenaar nodig waarin staat dat u het voertuig gebruikt (bijvoorbeeld een kopie van het leasecontract).

Kosten

Het aanvragen van een ontheffing parkeerschijfzone kost € 42,55. Een ontheffing is twee jaar geldig. Verlengen of tussentijds aanpassen van de ontheffing kost € 21,20.

Aanvragen ontheffing

U kunt een ontheffing parkeerschijfzone op 2 manieren aanvragen:

 1. Via een online formulier. Daarvoor moet u inloggen met DigiD(externe link). Als u de ontheffing krijgt, krijgt u telefonisch bericht wanneer u de kaart kunt ophalen. U betaalt bij het ophalen.
 2. Via een schriftelijk formulier. Download het formulier, print het uit en stuur het op naar Gemeente Heumen, Postbus 200, 6580 AZ Malden. Of geef het af bij de Balie Bouwen, Milieu en Leefomgeving.

Bij het aanvraagformulier moet u een kopie van het kentekenbewijs deel I en II en een kopie van een geldig legitimatiebewijs meesturen.

Verlengen ontheffing

Een ontheffing is twee jaar geldig. Hierna kunt u de ontheffing verlengen. Dat kan op 2 manieren:

 1. Via een online formulier. Daarvoor moet u inloggen met DigiD(externe link). Als de gemeente uw kaart verlengt, krijgt u telefonisch bericht wanneer u de oude kaart kunt inleveren en de nieuwe kaart kunt ophalen. U betaalt bij het ophalen.
 2. Via een schriftelijk formulier. Download het formulier, print het uit en stuur het op naar Gemeente Heumen, Postbus 200, 6580 AZ Malden. Of geef het af bij de Balie Bouwen, Milieu en Leefomgeving.

Wijzigen ontheffing

Als uw kenteken wijzigt moet de parkeerontheffing aangepast worden. Dit kan tussentijds. Dit kan op 2 manieren:

 1. Via een online formulier. Daarvoor moet u inloggen met DigiD(externe link). Als de gemeente uw kaart verlengt, krijgt u telefonisch bericht wanneer u de oude kaart kunt inleveren en de nieuwe kaart kunt ophalen. U betaalt bij het ophalen.
 2. Via een schriftelijk formulier. Download het formulier, print het uit en stuur het op naar Gemeente Heumen, Postbus 200, 6580 AZ Malden. Of geef het af bij de Balie Bouwen, Milieu en Leefomgeving.

Ophalen ontheffing

U kunt de parkeerontheffing op 2 manieren ophalen:

 1. U maakt een afspraak.
 2. U loopt binnen tijdens openingstijden.

Beslistermijn

Een aanvraag voor een parkeerontheffing wordt binnen 4 weken afgehandeld.

Kaart