Krijgt u zorg, hulp of ondersteuning? Dan is dat meestal in de vorm van Zorg in Natura (ZIN).  ZIN betekent dat u hulp krijgt van een aanbieder waarmee de gemeente een contract heeft.
Soms is ZIN niet mogelijk. Bijvoorbeeld omdat de hulp niet mogelijk is via een gecontracteerde aanbieder. Dan kunt u kiezen voor een persoonsgebonden budget (PGB).

Wat is een PGB?

Een PGB is een geldbedrag waarmee u zelf hulp inkoopt bij een hulpverlener die u zelf uitkiest. Er zijn wel regels. Bijvoorbeeld over welke hulp u met het geldbedrag kunt inkopen. U moet ook zelf een zorgovereenkomst afsluiten met uw hulpverlener en een administratie bijhouden. En u bent zelf verantwoordelijk voor de kwaliteit van de zorg.

Wat zijn de voorwaarden voor een PGB?

  • U moet kunnen uitleggen waarom het reguliere zorgaanbod van de gemeente niet passend is in uw situatie.
  • U moet het PGB kunnen beheren. Bijvoorbeeld een contract afsluiten met zorgverleners, hen aansturen en de administratie doen. U kunt ook iemand machtigen om dit voor u te doen.
  • U moet ervoor zorgen dat de diensten, hulpmiddelen en aanpassingen die u aanschaft veilig en van goede kwaliteit zijn.

Hoe kan ik een PGB aanvragen?

Dit kunt u doen bij Vraagwijzer. Een consulent bekijkt samen met u of een PGB de juist vorm is. Is dat het geval, dan moet/gaat u een budgetplan maken waarin u omschrijft welke zorg u met het budget wilt inkopen en welke doelen u daarmee wilt bereiken. Op basis van dit budgetplan wordt het PGB al dan niet toegewezen.

Waarvoor kan ik een PGB aanvragen?

Vanuit de Wmo kunt u onder meer hulp krijgen bij het huishouden, hulpmiddelen, begeleiding, dagbesteding, kortdurend verblijf en beschermd wonen. Binnen de Jeugdwet kunt u een pgb aanvragen voor begeleiding, dagbesteding, kortdurend verblijf en GGZ, waaronder pleegzorg en verblijf.

Hoe hoog is het PGB?

De hoogte van een PGB hangt af van het soort hulp dat u nodig hebt. De gemeente stelt de hoogte van de PGB-bedragen vast.

Hoe gaat het met betalen van het PGB?

  • Wij betalen het PGB niet direct aan u, maar aan de SVB. De SVB beheert het geld.
  • De SVB controleert de facturen van uw hulpverlener aan de hand van uw zorgovereenkomst.
  • Is alles volgens afspraak? Dan betaalt de SVB uw hulpverlener achteraf, aan het eind van de maand uit.
  • De SVB meldt bij de belastingdienst welke hulpverlener(s) zij hebben betaald uit uw PGB en hoeveel.
  • U kunt uw saldo en betalingen nakijken op de website van de SVB via Mijn PG(externe link)B(externe link).

Heeft u nog vragen?

Neem dan contact op met een Wmo consulent van de gemeente via telefoonnummer: 024 - 358 83 00. U kunt ook een e-mail sturen naar vraagwijzer@heumen.nl.