Pleegzorg is een vorm van jeugdhulp. Het kind woont dan tijdelijk, gedeeltelijk of permanent in een pleeggezin. Er bestaan verschillende vormen van pleegzorg zoals bijvoorbeeld weekeindpleegzorg en netwerkpleegzorg.

Voor wie?

Pleegzorg is er voor kinderen tot 21 jaar die (tijdelijk) niet meer thuis kunnen blijven wonen. De gemeente is verantwoordelijk voor de zorg voor kinderen, de organisatie van pleegzorg en de financiering hiervan. Zij werken samen met organisaties die de pleegzorg uitvoeren, de pleegzorgaanbieders.

Hoe werkt het?

Soms gaat het thuis even wat moeilijker. Dan kunnen kinderen tijdelijk of voor langere tijd niet in hun eigen gezin wonen. Of niet alle dagen in de week of in de maand. Dan is het fijn als een kind terecht kan in een ander gezin. Het liefst in hun eigen buurt, dorp of stad, zodat ze hun eigen school kunnen blijven bezoeken en hun eigen vriendjes kunnen blijven zien. Een fijne leefomgeving, waar ze mogen zijn, tot ze weer teruggaan naar hun ouders, of zelfstandig gaan wonen.

Meer informatie

In onze gemeente werken we samen met 6 andere regio gemeenten in Rijk van Nijmegen Pleegzorg. De gemeente Heumen telt momenteel  7 pleeggezinnen. Het aantal pleegouders daalt de laatste jaren echter steeds. Dat maakt het lastiger om kinderen direct te plaatsen in een pleeggezin dat bij hen en hun ouders past. Daarom zijn nieuwe pleegouders hard nodig. Lijkt het u interessant om pleegouder te worden? Kijk dan op de website van Rijk van Nijmegen Pleegzorg(externe link) en vraag een informatiepakket aan. Hier vindt u alle informatie over de verschillende vormen van pleegzorg. Er is een antwoord op praktische vragen en u kunt in contact komen met een pleegouder. Ook is er een online expositie in zowel beeld als tekst, waar pleeggezinnen in de regio hun verhaal delen. En er staat een online pleegzorgkaart met daarop de kinderen (anoniem) waar nog een thuis voor nodig is. Met deze kaart worden de kinderen letterlijk wat dichterbij gebracht en kunt u zien welke kinderen er bij u in de buurt nog op zoek zijn naar een plek.