Publicatie proces-verbaal geldigheid en nummering kandidatenlijsten I4 (pdf)

Terinzagelegging

Op 4 februari 2022 heeft het centraal stembureau om 10.00 uur in een openbare zitting de geldigheid en de nummering van de kandidatenlijsten vastgesteld.

Wilt u het proces-verbaal inzien? Maak dan een afspraak via verkiezingen@heumen.nl of bel 14 024.