Wilt u een (reclame)bord plaatsen, dan heeft u in de meeste gevallen een (omgevings)vergunning nodig. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen permanente reclame en tijdelijke aankondigingen (het aankondigen van onder andere politieke -, culturele - of sportactiviteiten). Het plaatsen van een reclamebord kleiner dan 0,5 m2 op eigen terrein is vergunningsvrij.

Permanente reclame

In de volgende situaties hebt u een omgevingsvergunning nodig voor het plaatsen van reclame-uitingen:

  • De reclame-uitingen en lichtreclame hebben een permanent karakter.
  • De reclame-uitingen zijn zichtbaar vanaf de openbare weg en geplaatst langs de openbare weg of in de open lucht.

De gemeente toetst de aanvraag voor een omgevingsvergunning voor reclame-uitingen aan de zogenaamde ‘redelijke eisen van welstand’. Dit betekent dat de reclame-uiting moet passen in de omgeving en bij het gebouw waar het geplaatst is. Ook mag reclame geen hinderlijke vormen aannemen.

U kunt u via het Omgevingsloket online een vergunningcheck doen voor permanente reclame-uitingen. U ziet dan of u wel of niet een omgevingsvergunning moet aanvragen of dat u een melding moet doen.

Als particulier kunt u uw aanvraag direct digitaal indienen met uw DigiD, of het aanvraagformulier downloaden en printen. Als bedrijf kunt u de aanvraag alleen digitaal indienen. Hiervoor heeft u eHerkenning nodig.

Tijdelijke reclameborden

Voor het aankondigen van activiteiten in de gemeente Heumen van niet-commerciële instellingen mag u reclameborden plaatsen. Hiervoor heeft u een vergunning nodig.

Voorwaarden

  • U vraagt het aan namens een niet-commerciële instelling;
  • U gebruikt het bord of de borden voor een activiteit in de gemeente Heumen;
  • Het formaat bord is maximaal A0. Kleiner mag altijd: A1 of A2;
  • U mag maximaal 10 borden plaatsen voor ten hoogste 14 dagen;
  • U mag de aankondigingen niet eerder dan 2 weken voor de te houden activiteit aanbrengen;
  • De aankondigingen moeten uiterlijk de dag na afloop van de activiteit verwijderd zijn.

Aanvraag plaatsen tijdelijk reclamebord

Beslistermijn

De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst van de aanvraag of de (omgevings)vergunning wordt verleend. Deze termijn kan met 6 weken worden verlengd.

Bent u het niet eens met de beslissing op uw vergunningaanvraag, dan kunt u bezwaar maken bij de gemeente. Doe dit binnen 6 weken na de bekendmaking van het besluit. Daarna kunt u eventueel nog in beroep gaan bij de bestuursrechter.