Onze gemeente organiseert op woensdagavond 29 maart om 19.30 uur een informatieavond op het gemeentehuis over werkzaamheden aan de wegen, de aanleg van een regenwater infiltratie-riool en over uitbreiding van de groenstroken aan De Schoren, De Wieken en De Kruigang. 

Het doel is om de (asfalt)wegen op te knappen en het regenwater van verhardingen en daken zoveel mogelijk in de bodem en groenvoorzieningen op te vangen, in plaats van afvoeren via het riool. 
Daarnaast lichten we u in over de aanstaande sloop van de school aan De Schoren. Omwonenden ontvangen binnenkort een uitnodiging per brief. 

Aanmelden

Wilt u zich aanmelden om deze bijeenkomst op 29 maart bij te wonen? Stuur dan een e-mail aan rioolenwater@heumen.nl.