Regenwaterafkoppeling en wegenonderhoud Molenwijk

Maandag 11 september zijn de werkzaamheden begonnen voor het aanleggen van een regenwater infiltratie-riool en het uitbreiden van groenstroken aan De Schoren, De Wieken, De Vang en De Kruigang. Het doel is om de (asfalt)wegen op te knappen en het regenwater van verhardingen en daken zoveel mogelijk in de bodem en groenvoorzieningen op te vangen, in plaats van af te voeren via het riool. 

Waarom regenwaterafkoppeling?

Door klimaatverandering en verdroging wordt het steeds belangrijker om iedere regendruppel in de bodem op te vangen. Tegelijkertijd ontstaan er door diezelfde klimaatverandering steeds vaker ook hevige regenbuien die op verschillende plaatsen in onze gemeente tot wateroverlast leiden. Niet alleen lopen de straten dan onder, ook dreigt het water soms woningen binnen te dringen. Daarom is het belangrijk om het regenwater op zoveel mogelijk plekken in de bodem, met het aan te leggen infiltratieriool en in de groenvoorzieningen op te vangen en het riool daarop aan te passen waarmee het dus ook ontlast wordt bij veel regenwater. Vervolgens worden de betrokken verhardingen hersteld.

Werkzaamheden

De werkzaamheden worden in fases uitgevoerd en zullen tot ongeveer april 2024 in beslag nemen. In verband met de winterperiode is de planning van de werkzaamheden weersafhankelijk. De werkzaamheden bestaan hoofdzakelijk uit:

  • opbreken bestaande verhardingen en groenstroken t.b.v. de werkruimte
  • aanleggen van regenwater riool
  • herstraten van de bestaande verhardingen
  • asfalteringswerkzaamheden in de Schoren
  • groenvoorzieningen

Momenteel bereiden we de aanleg van de riool- en groenvoorzieningen voor in de omgeving van de Wieken, zoals infiltratiekratten en de struiken en bomen. Voor de bomen leggen we een ondergrondse voorziening aan met speciale bomengrond, zodat de bomen ook onder de verhardingen voldoende zuurstof en voeding hebben. We werken met een nieuw systeem, een boombunker. De aanplant zal voor eind maart gereed zijn. Het inzaaien van het gras is afhankelijk van de temperatuur en kan enige tijd nodig hebben om te groeien.

Aanwonenden krijgen tijdig een bewonersbrief wanneer de werkzaamheden voor hun woning gaan starten. Waar de bestrating is opengebroken, leggen we loopmatten en/of rijplaten. Wij willen u vragen de kliko’s en vuilniszakken aan de doorgaande weg te plaatsen. Wanneer nodig, zal aannemer Remmist BV u hulp bieden.

Wij doen ons uiterste best om de overlast voor u zo beperkt mogelijk te houden en vragen uw begrip voor mogelijk ongemak. Voor eventuele vragen kunt u contact opnemen met aannemer Remmits: tel. 024-6412443 (bereikbaar maandag t/m vrijdag tussen 7.30 uur-16.00 uur).

Download de BouwApp 

Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden maken wij gebruik van de BouwApp. Via deze app brengen we u direct op de hoogte van werkzaamheden en andere ontwikkelingen. 
Daarnaast kunt u makkelijk contact met ons opnemen als u vragen of opmerkingen heeft. 
De BouwApp is als volgt op uw mobiele telefoon of tablet te downloaden: 

  • Ga naar de appstore om de app gratis te downloaden. 
  • Zoek in de app naar ‘Regenwaterafkoppeling Molenwijk Malden’ 
  • Open het project en klik op ‘volgen’ 
  • Selecteer betreffende doelgroep