Twee keer per jaar reinigen wij de regenwaterputjes in de openbare ruimte. Deze regenwaterputjes worden ook wel kolken genoemd. Het periodiek schoonmaken van kolken is nodig omdat samen met het regenwater zand en bladafval in de kolk stroomt. Om te voorkomen dat dit rechtstreeks in het riool terechtkomt, zit er een opvangbak in die vuil zoveel mogelijk verzamelt en de instroming in het riool tegenhoudt. Als de kolk niet op tijd wordt gereinigd, kan er regenwater op straat blijven staan.

Vanaf maandag 27 mei mei tot 28 juni komt de kolkenreiniger van de firma De Jong Zuurmond weer langs om de kolken leeg te zuigen. Deze start in Nederasselt en gaat vervolgens via Overasselt en Heumen naar Malden. Wij vragen u in deze periode bij het parkeren van uw auto de kolken zoveel mogelijk vrij te houden.

Geen prut in de regenwaterput!

De kolken zijn alleen bedoeld voor de inzameling van regenwater. Regenwater wordt namelijk tegenwoordig zoveel mogelijk apart ingezameld. En, waar het kan, ter plekke in de bodem geïnfiltreerd via onder andere infiltratieriolen, wadi’s of afgevoerd via slootjes. 
Regelmatig worden er resten van verf, cement, frituurvet, olie en zakjes hondenpoep aangetroffen. Deze stoffen zijn schadelijk voor het rioolsysteem en het milieu en kunnen daarnaast verstoppingen veroorzaken. Kolken zijn dus geen afvalputten!

Waar kan ik met mijn afval(water) terecht?

•    Schoonmaaksop: in de gootsteen
•    Cementresten: laten stollen en met het bouwafval afvoeren
•    Frituurvet: in één van de gele inzamelbakken of naar de milieustraat
•    Afgewerkte olie en verfresten: naar de milieustraat
•    Kattenbakkorrels: bij het restafval
•    Hondenpoepzakjes: in een afvalbak op straat of thuis
•    Medicijnresten: naar de milieustraat of de apotheek

Kolk verstopt? Laat het ons weten!

Het kan zijn dat vanwege sterke vervuiling of een defect de kolk het water niet goed afvoert. Is dat zo? Laat het ons weten via www.heumen.nl/melding-openbare-ruimte of bel 14 024. Zo kunnen wij de verstopping oplossen.

Stank uit de kolk?

In de kolk hangt een zogenaamd stankklepje, zodat er geen open verbinding ontstaat met het riool. Direct na een reinigingsronde of in een droge zomerse periode kan een rioollucht ontsnappen. Door 1 à 2 emmers water in de kolk te gooien, kun je dit zelf verhelpen. Houden de stankklachten aan? Laat het ons weten via www.heumen.nl/melding-openbare-ruimte of bel 14 024.