• De winkeliers en horecaondernemers van het Winkelcentrum Malden hebben met grote meerderheid voor de verlenging van de Bedrijveninvesteringszone (BIZ) tot 2027 gestemd.
 • De komende periode gaan we onze inwoners regelmatig informeren over de gemeenteraadsverkiezingen die plaatsvinden op 16 maart 2022.
 • Vanaf nu zijn de planners van Buurtvervoer alléén nog in de ochtend van 09.00 – 13.00 uur bereikbaar voor het aanvragen van een rit.
 • Rifka van Groenendaal werd voor de 2e keer Nederlands kampioene striptekenen! Uit handen van wethouder René Waas ontving zij de Heumense Pluim.
 • In de afgelopen maanden is er hard gewerkt aan de opstart van een nieuwe ontmoetingsplek voor de jongeren in onze gemeente.
 • De Kracht van Lokaal wil u bewust te maken van het belang van lokaal kopen en recreëren. Zeker nu de Sint- en kersttijd weer voor de deur staat!
 • Donderdag 2 december vergaderen de raads- en commissieleden van onze gemeente in de commissie Ruimte. Er worden vijf raadsvoorstellen besproken.
 • Als het glad is, strooien wij op hoofdwegen, fietspaden, schoolroutes en ontsluitingswegen. Ook houden we openbare gebouwen zoals ons gemeentehuis bereikbaar.
 • Inwoners in het buitengebied van onze gemeente hebben afgelopen weekend streekeigen bomen en struiken geplant op hun eigen terrein.
 • Van maandag 1 november t/m vrijdag 10 december wordt op werkdagen van ongeveer 07.30 tot 16.30 uur gewerkt in de kern Overasselt aan het riool.
  riolering
 • Vandaag (19 november) is de landelijke Dag van de Ondernemer. Wij zetten daarom een ondernemer in het zonnetje. Dit jaar is dat Arie Craanen geworden.
 • Elk jaar besteedt onze gemeente in november extra aandacht aan iedereen, die liefdevol en intensief voor iemand zorgt.