• Laatste kans: inschrijven lopersbijeenkomst

  Bent u inwoner van onze gemeente en loopt u dit jaar mee met de 4Daagse? Dan bent u van harte welkom voor een samenzijn op woensdag 10 juli. Schrijf vóór 24 juni in!

 • Wijkagent Willie Janssen-Bouwmeester met pensioen

  Maandag 17 juni ging wijkagent Willie Janssen-Bouwmeester met pensioen. Onze burgemeester sprak lovende woorden over Willie’s grote betrokkenheid bij het wel en wee van onze inwoners.

 • Subsidie energiebesparing voor ondernemingen

  Onze gemeente biedt vanaf 1 juli een subsidie aan speciaal voor ondernemers die energie willen besparen.

 • 500e Wijkheld in het zonnetje gezet

  Begin dit jaar meldde Ruben zich aan als 500e Wijkheld in onze gemeente. Een prachtige mijlpaal, waarvoor hij door wethouder Pepijn Baneke in het zonnetje werd gezet.

 • College bezoekt Heemtuin Malden

  Dinsdag 11 juni bracht burgemeester Joerie Minses samen met de wethouders Wim Wink en Pepijn Baneke en gemeentesecretaris Jaap de Graaf een bezoek aan de Heemtuin in Malden.

 • College bedankt Jan Peelen voor zijn inzet

  Onlangs nam Jan Peelen afscheid van zijn werkzaamheden voor Stichting Leergeld de Stuwwal. Het college bedankte hem voor zijn inzet voor kinderen in armoede.

 • Daag uzelf uit: word vrijwilliger!

  Kom in beweging als vrijwilliger. Vrijwilligerswerk is leuk, geeft zin aan uw vrije tijd én is goed voor uw leefomgeving.

 • Uitwisseling student uit Jordanië

  De Jordaanse Aala’ Alne’amat, werkzaam als architect in Aqaba, was vorige week drie dagen te gast in onze gemeente voor een studiebezoek.

 • Integrale commissie: dinsdag 25 juni

  Dinsdag 25 juni vergaderen de raads- en commissieleden van onze gemeente in de Integrale commissie over de jaarstukken van 2023 en de kadernota 2025-2028.

 • Dit weekend: Topic in uw brievenbus

  14, 15 of 16 juni valt het regiomagazine Topic in uw brievenbus. In het gemeentelijk katern kunt u lezen over een Inclusief Heumen waar iedereen meedoet.

 • Activiteiten voor mantelzorgers

  Op 20 en 25 juni verzorgt Mantelzorg Heumen weer activiteiten voor mantelzorgers. In het mantelcafé kunt u praten met de mantelzorgmakelaar en bij de themabijeenkomst krijgt u tips over goed slapen.

 • Drone bij metingen terrein Morssinkhof

  Ter voorbereiding van het woningbouwplan Kanaalzone Malden op het terrein van de betonfabriek Morssinkhof vinden van 17 t/m 28 juni landmeetkundige werkzaamheden plaats. Bij deze metingen wordt gebruikgemaakt van een drone.