De gemeente is verantwoordelijk voor het inzamelen en afvoeren van huishoudelijk afvalwater in de gemeente Heumen. Woningen en andere gebouwen moeten daarom een rioolaansluiting hebben. Deze rioolaansluitingen worden op gemeentegrond aangesloten op het gemeentelijk hoofdriool. Ook de aansluiting van uw erfgrens tot aan het hoofdriool wordt door de gemeente gemaakt. De aansluiting vanuit uw woning tot de erfgrens moet u als eigenaar zelf aanvragen en bekostigen.