Rioolverstopping

Het water in uw gootsteen loopt niet goed weg. Of na het doortrekken komt het water in uw toiletpot omhoog. Dan is één ding zeker: ergens is de riolering verstopt. Hieronder leest u over de oorzaken van een verstopping en welke stappen u kunt nemen als u merkt dat uw riool verstopt is.

Een verstopping kan verschillende oorzaken hebben

Denk bijvoorbeeld aan foutieve aanleg van de riolering. Of door wortelgroei in de aansluiting of in het ontstoppingsstuk. Ook breuk of scheuren in de leiding veroorzaken problemen. Of door het verkeerd gebruik waarbij vaste stoffen worden geloosd, zoals vetten, maandverband of bladeren via de hemelwaterafvoer.

Wat kunt u doen als u merkt dat uw riool verstopt is?

Allereerst is het belangrijk te onderzoeken welk deel van de riolering verstopt is. De rioolaansluiting bestaat uit twee delen, een particulier en een gemeentelijk deel. Is de riolering die bij uw woning hoort verstopt, dan moet u zelf voor het ontstoppen zorgdragen. Is de riolering op gemeentelijk terrein verstopt, dan kunt u de gemeente bellen voor het ontstoppen. Aan de hand van onderstaande stappen kunt u zelf bepalen welk deel van de riolering verstopt is.

 1. Op de erfgrens van uw perceel zit een erfscheidingsputje. Ook wel inspectieputje genoemd. Dit erfafscheidingsputje maakt onderdeel uit van het particuliere deel van de aansluitleiding. De bewoner of eigenaar van de woning (dit kan dus ook de woningcorporatie zijn) moet het erfscheidingsputje op eigen terrein opgraven en openmaken. Het is hierbij belangrijk om te weten dat u in geen geval in gemeentegrond mag graven en dat u het opgraven zelf moet doen (de gemeente doet dit dus niet voor u).
 2. Wanneer er géén water in dit putje staat, is de riolering op eigen terrein verstopt. De bewoner of eigenaar moet dan zelf, op eigen kosten, de verstopping (laten) verhelpen. Via google of in het telefoonboek kunt u telefoonnummers van rioolontstoppingsbedrijven in de buurt vinden. Let op er zijn regelmatig oplichters actief! Onderaan deze pagina leest u hier meer over. 
 3. Staat er wél water in het erfscheidingsputje, dan is het gemeentelijk deel van de riolering verstopt. U kunt dan contact opnemen met de gemeente Heumen via het telefoonnummer 024 358 83 00. Buiten werktijden wordt u doorgeschakeld naar de storingsdienst. Zij helpen u dan verder.

Hoe vind ik het erfscheidingsputje?

 • Het putje zit meestal tegen de erfgrens van uw perceel (de grens tussen uw grond en die van de gemeente) en ligt meestal op uw eigen terrein.
 • Het putje zit onder de grond vaak 0,5 tot 1 meter diep.
 • De ligging van het erfscheidingsputje kan op bouwtekeningen van uw woning staan aangegeven.
 • Als u niet weet waar uw erfscheidingsputje ligt, kan de gemeente u misschien helpen. Wij hebben van veel panden tekeningen waarop de meeste rioolaansluitleidingen staan.

Kosten van ontstoppen

Wanneer het erfscheidingsputje wordt opgegraven en geopend, is duidelijk waar de verstopping zich bevindt. Hiermee wordt duidelijk voor wie de kosten van de ontstopping zijn: voor de gemeente of voor de bewoner/eigenaar. Hier zijn enkele voorwaarden aan verbonden.

 • Is de bewoner of eigenaar door verkeerd gebruik zelf de veroorzaker van de verstopping, dan verhaalt de gemeente de gemaakte kosten op de bewoner of eigenaar. Dit geldt óók als de verstopping in het gemeentelijk deel van de riolering zit.
 • Wanneer u een bedrijf heeft ingeschakeld om uw riool te ontstoppen, kunnen deze kosten niet naderhand op de gemeente Heumen worden verhaald. Ook niet als het bedrijf aangeeft dat het gemeentelijk deel van de riolering verstopt was. Wanneer duidelijk is dat het gemeentelijk deel van de riolering verstopt is, moet het bedrijf zijn handelingen staken en belt u het bovengenoemde telefoonnummer. De gemeente verhelpt dan zelf de verstopping.
 • Wanneer u uw riool laat doorspuiten vanaf uw toiletpot, is het onduidelijk waar de verstopping aanwezig was. De verstopping wordt immers weggespoten. Bij deze manier van ontstoppen zijn de kosten altijd voor eigen rekening.

Vragen?

Voor al uw vragen over riolering kunt u bellen naar de gemeente via telefoonnummer 024 358 83 00.

Let op voor oplichters! Wat kunt u doen?


Soms krijgen we klachten binnen over de werkwijze van loodgieters. Meestal over onduidelijke tarieven, slecht uitgevoerd werk en (soms) hoge facturen. Vaak gaat het om ontstoppingswerkzaamheden. Wij raden u aan om het volgende te doen:

 • Vraag éérst in uw omgeving of iemand een loodgieter bij u in de buurt kent, met wie hij of zij goede ervaringen heeft.
 • Bedrijven die bovenaan staan in Google zijn vaak géén loodgieters, maar tussenpersonen. Wilt u rechtstreeks zakendoen met een loodgieter in de buurt, scroll dan in de zoekresultaten naar beneden tot u een website vindt met een voor u bekend straatadres.
 • Laat u niet voor de gek houden door een regionaal telefoonnummer; tussenpersonen zijn slim genoeg om zo’n telefoonnummer te vermelden.
 • Vindt u online een loodgieter, kijk dan welke ‘reviews’ het bedrijf op internet krijgt.
 • Belt u met een bedrijf, vraag dan in het eerste telefoongesprek direct naar de kosten. Een betrouwbare loodgieter geeft altijd een eerlijke prijsindicatie.