De Burgeradviesraad (BAR) bestaat uit een aantal gemotiveerde en geïnteresseerde inwoners uit onze gemeente. Zij hebben een brede interesse, zijn sociaal betrokken en hebben vaak specifieke kennis op één of meer beleidsonderwerpen. De leden oordelen en adviseren altijd vanuit het perspectief van de inwoner. De Burgeradviesraad bestaat momenteel uit 7 leden en een voorzitter. De Burgeradviesraad wordt ondersteund door een secretaris. Dit is een medewerker van de gemeente Heumen. 

Contact

E-mail: bar@heumen.nl
Facebook: Burgeradviesraad.Heumen
Twitter: BARheumen

Agnes Coumans (voorzitter)

"Sinds eind jaren '80 woon ik met veel plezier in deze mooie gemeente. Nadat ik een aantal jaar actief ben geweest als raadslid in de Heumense gemeenteraad, ben ik sinds 2012 lid van de Burgeradviesraad. Sinds 2019 ben ik voorzitter van de BAR . Bij de gemeente Nijmegen werk ik als projectleider en beleidsadviseur in het sociaal domein. Met de kennis en kunde die ik in het verleden heb opgedaan en nog opdoe blijf ik mij graag inzetten voor de gemeente Heumen in de rol van voorzitter van de Burgeradviesraad."

Karin Langemeijer

Sinds vier jaar woon ik met mijn gezin met veel plezier in het mooie en rustige Malden.

Ik werk in de jeugdzorg, waar ik begonnen ben als groepsleidster en nu al weer geruime tijd werk als beleidsadviseur. Ik richt me op de ondersteuning van medewerkers, uitvoering geven aan het beleid en het versterken van de samenwerking tussen onderwijs en jeugdzorg. Daarnaast volg ik momenteel een opleiding tot coach.

Vanaf maart 2022 ben ik lid van de Burger Adviesraad. Graag zet ik mijn ervaring in het sociaal domein breder in voor de woonomgeving en de sociale verbinding binnen de gemeente.

Ellen van de Kamp

"Sinds november 2015 ben ik lid van de Burgeradviesraad. Ik heb onder andere spraak- taalpathologie gestudeerd in combinatie met gedragswetenschappen. Vanuit deze achtergrond heb ik ervaring opgedaan met auditief en communicatief gehandicapte kinderen. Daarnaast heb ik ruim 15 jaar ervaring opgedaan bij het CIZ op het gebied van specialistische kindzorg, gehandicaptenzorg en wetgeving. In het laatste jaar heb ik mij als onderzoeker ook verdiept in de ouderenzorg. De kennis die ik hiermee heb verkregen wil ik graag inzetten voor de Burgeradviesraad."

Sonja van de Merendonk

"Sinds augustus 2016 woon ik in Overasselt. Dat bevalt me zo goed dat ik graag iets terug wil doen voor de gemeente. Sinds januari 2019 ben ik lid van de Burgeradviesraad. Ik heb in Leiden Medische Biologie gestudeerd en gewerkt in het biologie- en wiskundeonderwijs. Daarnaast was ik leerling- en studentenbegeleider. Na enige jaren in Frankrijk en Duitsland te hebben gewoond en 3 kinderen opgevoed te hebben, is mijn interesse, door veel vrijwilligerswerk, verschoven van het jeugdwerk naar het ouderenwerk. Inmiddels ben ik ook in de zorg werkzaam. Verder heb ik ook een grote interesse in woningbouw en de gebruikerskwaliteit van woningen, renovaties en verduurzaming. Ik zet mijn opgedane kennis en ervaring graag in in deze mooie gemeente.

Hetty Wijgers

"Ik ben sinds 1 januari 2019 lid van de Burgeradviesraad. Ik heb voor mijn pensioen ruim 36 jaar bij een kleine gemeente gewerkt als re-integratiecoach. Mijn werkzaamheden bestonden uit het activeren, motiveren en begeleiden van mensen met een bijstandsuitkering naar een passende baan. Mijn ervaring wil ik inzetten voor de Burgeradviesraad. Ik wil verbinding maken tussen de (kwetsbare) burger en de gemeente op sociaal gebied."

Magda Bank

Per december 2020 ben ik als enthousiast lid toegevoegd aan de Burgeradviesgroep. Ik ben in 1999 met mijn gezin vanuit Nijmegen in Malden komen wonen. Ook destijds waren koopwoningen onbetaalbaar in de stad en weken we uit naar Malden. We kenden het dorp een beetje omdat onze oudste dochter destijds bij Juliana trainde. De jongste dochters stapten over naar respectievelijk basisschool en peuteropvang en zo verliep onze integratie soepeltjes in dit mooie, groene dorp. Vanuit sociale betrokkenheid wil ik nu graag mijn steentje bijdragen. Ik ben chronische ziek door een invaliderende longziekte en sinds 2 jaar afgekeurd. Voordien werkte ik als Unithoofd Interne zaken en later als Studieadviseur aan de Radboud Universiteit. Vanuit deze functies en als  ervaringsdeskundige vanuit mijn privé situatie denk ik kennis en inzicht te kunnen bieden binnen advisering in onze gemeente.

Pierre Rutgers

Ik ben sinds 1984 woonachtig in Overasselt. Na mijn afstuderen aan de Landbouw Universiteit in Wageningen heb ik verschillende functies bekleed in de zorg en het bedrijfsleven. Ik heb gewerkt in het sociale domein, begonnen als personeelsfunctionaris en de laatste 2 functies als directeur Human Resources bij Friesland Coberco (één van de voorlopers van Friesland Campina) en 9 jaar bij het Radboudumc. Sinds 2011 werk ik als zelfstandig organisatieadviseur. Daarnaast heb ik sinds 2014 besloten mij in te zetten in het (bestuurlijk) vrijwilligerswerk. Ik ben onder andere sinds mei 2015 voorzitter van de Buurderij in Overasselt www.buurderijdelagehof.nl  In deze functie houd ik mij intensief bezig met het WMO vraagstuk. De gemeente en Malderburch zijn hierbij belangrijke partners. Tenslotte ben ik bij verschillende dorpsinitiatieven betrokken, zoals het Dorpsplatform.

Leefbaarheid in het dorp Overasselt en de gemeente Heumen is voor mij een belangrijk thema. Hierin is een essentiële rol weggelegd voor de bewoners (burgers) en verenigingen/organisaties, maar ook voor de gemeente als mede-bedenker, facilitator en (mede) financier. Graag wil ik mij in de BAR hiervoor inzetten.

Elly Smits

Ruim een jaar woon ik nu in Malden.  Mijn achtergrond is breed. Ooit gestart als uitvoerend medewerker in de gezondheidzorg en onderwijs. Vervolgens heb ik ruim 30 jaar in zeer veel verschillende non profit organisaties (verzekeraars, gemeenten, onderwijs, gezond-heidszorgorganisaties) gewerkt als adviseur, coach en interim gemeente secretaris, directeur/bestuurder.  Momenteel ben ik voorzitter successievelijk lid van twee Raden van Toezicht.

Tevens ben ik Sesamadviseur, een vrijwilligers functie waarbij ik allerlei vrijwilligers organisaties kan ondersteunen bij diverse vraagstukken.

Nu ik pas in Malden woon wil ik heel graag mij inzetten voor de gemeenschap en mijn kennis en kunde verder benutten in relatie tot allerlei vraagstukken die zich aandienen. Een heel mooie uitdaging waarop ik me verheug.