Sloopmelding gebouw of deel gebouw

Als u een gebouw of een deel ervan gaat slopen, moet u in sommige gevallen een melding doen en soms heeft u ook een vergunning nodig.

Wanneer doet u een sloopmelding?

Wilt u een gebouw of een deel daarvan slopen? Dan moet u een sloopmelding doen in de volgende gevallen:

 • bij de sloop komt 10 m3 of meer afval vrij
 • bij de sloop verwijdert u asbest, maximaal 35m²

U moet ook een sloopmelding indienen als u lossen asbesthoudende zaken heeft. In sommige oude plantenbakken of vloerbedekking is bijvoorbeeld asbest verwerkt.

Voordat u begint met slopen kunt u een sloopmelding indienen via het asbestformulier van de ODRN(externe link) of via het omgevingsloket online (OLO)(externe link). Bij het omgevingsloket heeft u een DigiD nodig.

U ontvangt vanuit ODRN een reactie op uw sloopmelding. Met die reactie en een legitimatiebewijs kunt u op de milieustraten van DAR(externe link) gratis inpakmateriaal ophalen. U kunt het ingepakte asbest vervolgens inleveren bij de milieustraten. U kunt maximaal 35m² asbest gratis inleveren.

Wanneer een Sloopmelding én omgevingsvergunning?

In de volgende gevallen hebt u (ook) een omgevingsvergunning nodig:

 • sloopwerkzaamheden aan een erkend monument
 • sloopwerkzaamheden aan een gebouw in een beschermd stads- of dorpsgezicht
 • slopen in strijd met het bestemmingsplan
 • er wordt meer dan 35 m² asbest gesloopt

Een sloopvergunning kunt u aanvragen via Home - Omgevingsloket (overheid.nl)(externe link). U heeft hiervoor een DigiD nodig.

Meer informatie

Twijfelt u wat voor u van toepassing is, neem dan contact op met de Omgevingsdienst Regio Nijmegen (ODRN). De gemeente heeft de uitvoerende taken op het gebied van slopen en asbest overgedragen aan de ODRN.

Voor meer informatie of vragen kunt u contact opnemen met de ODRN via telefoonnummer 024 751 77 00 of via de website van de ODRN(externe link). U kunt ook een afspraak maken bij het loket van de ODRN in het gemeentehuis.

Op de site van DAR vindt u ook informatie over asbest(externe link).

Afspraak maken

Sloopmelding doen

U doet de sloopmelding via het asbestformulier van de ODRN(externe link) of via www.omgevingsloket.nl Gebruik hiervoor uw DigiD inlogcode(externe link). Bedrijven doen de melding met eHerkenning(externe link). Hebt u ook een omgevingsvergunning nodig? Dan kunt u via Omgevingsloket online ook een aanvraag hiervoor indienen. Dit doet u tegelijk met de sloopmelding.

Doe de melding minimaal 4 weken voordat u wilt beginnen. In de volgende gevallen doet u de melding uiterlijk 5 werkdagen van tevoren:

 • U verwijdert als particulier hechtgebonden asbest tot een maximum van 35 m2.
 • Uw bedrijf voert reparatie- of mutatieonderhoudswerkzaamheden uit aan een deel van het gebouw met asbest. Dit geldt alleen als de termijn van 4 weken tot onnodige leegstand van het gebouw leidt of het gebruiksgenot belemmert.

Na de sloopmelding

De ODRN kan voorwaarden stellen aan de sloopwerkzaamheden. Aan deze voorwaarden moet u zich houden. Is uw melding niet compleet? Dan krijgt u hiervan bericht en moet u een nieuwe melding doen.

Start en einde werkzaamheden melden

Voordat u met de sloopwerkzaamheden begint, meldt u dit bij de ODRN(externe link). Doe dit minimaal 2 werkdagen van tevoren.

Bent u klaar met de werkzaamheden? Dan meldt u dit ook bij de ODRN(externe link). Doe dit uiterlijk op de eerste werkdag nadat u klaar bent met de werkzaamheden

Wat heb ik nodig?

U hoeft niet naar het gemeentehuis, u kunt uw melding online indienen via het asbestformulier van ODRN(externe link) of via het Omgevingsloket Online(externe link).

Hoe melding indienen?

Volg het invulschema van Omgevingsloket Online.

 • Sloopmelding door bedrijven: u dient altijd een asbestinventarisatie rapport in te dienen
 • Sloopmelding door particulieren: een asbestinventarisatierapport is alleen vereist als u meer dan 35m² asbesthoudend plaatmateriaal, vloertegels of vloerbedekking heeft.

Rapporten meesturen bij de sloopmelding

Bij de sloopmelding moet u soms ook één of meerdere rapporten meesturen. Bijvoorbeeld:

 • (als u verwacht dat er asbest vrijkomt) een asbestinventarisatierapport van een gecertificeerd asbestinventarisatiebedrijf
 • een sloopveiligheidsplan: voor de veiligheid op de slooplocatie
 • een rapport van een akoestisch onderzoek: om geluidhinder te beperken
 • een rapport van een trillingenonderzoek: om hinder door trillingen te beperken

Hoe lang duurt het?

4 weken na uw sloopmelding kunt u beginnen met de sloop. Dit mag alleen als u geen bericht hebt ontvangen dat uw melding niet in orde is.

Hebt u een sloopmelding gedaan voor werkzaamheden die u uiterlijk 5 werkdagen van tevoren moest melden? Dan kunt u na 5 werkdagen beginnen met de sloop. Behalve als u bericht hebt gekregen dat uw melding niet compleet is. Dan moet u een nieuwe melding doen. De termijn begint dan opnieuw.

Hebt u ook een omgevingsvergunning aangevraagd? Dan geldt het volgende:

 • U ontvangt binnen 8 weken bericht of u de vergunning krijgt. Deze termijn kan met 6 weken worden verlengd.
 • Beslist de ODRN niet binnen de termijn? Dan krijgt u de vergunning automatisch (van rechtswege).
 • Bij ingewikkelde aanvragen ontvangt u binnen 26 weken bericht. Deze termijn kan eenmalig met 6 weken verlengd worden. Hierbij krijgt u de vergunning niet automatisch.

Goed om te weten

U kunt voor meer informatie over asbest het Dossier Asbest(externe link) van de rijksoverheid raadplegen. Kijk op de Asbestwegwijzer(externe link) om een indruk te krijgen in welke materialen asbest kan zitten.