Wilt u een bouwwerk geheel of gedeeltelijk slopen? Dan moet u misschien een sloopmelding indienen. Woont u in een monument, dan heeft u ook een omgevingsvergunning nodig voor slopen.

Bent u van plan om asbest te verwijderen (of te laten verwijderen) dan is een melding indienen altijd verplicht.

Wanneer moet ik een melding doen?

Het indienen van een sloopmelding is verplicht in één van de volgende 3 situaties: 

 • U gaat slopen of verbouwen en schat de hoeveelheid vrijkomend sloopafval in op meer dan 10 m3 (het sloopafval is meer dan de inhoud van een container van 10 m³); 
 • Bij de sloop- of verbouwwerkzaamheden wordt asbest verwijderd, of komt u onverwacht asbest tegen;
 • U wilt alleen asbest laten verwijderen. 

Uw sloopmelding indienen

Een sloopmelding doet u minimaal 4 weken voor aanvang van de werkzaamheden. U kunt een sloopmelding met uw DigiD digitaal indienen via het Omgevingsloket Online(externe link). Hier kunt u ook het aanvraagformulier downloaden en deze met de bijlagen opsturen naar wabo@odrn.nl. Voor het digitale Omgevingsloket heeft u DigiD of E-herkenning nodig.  

Gevallen met kortere meldingstijd: particuliere sloopmelding onder voorwaarden

In sommige gevallen volstaat het om een sloopmelding 5 werkdagen voor aanvang van de werkzaamheden in te dienen. Dit zijn gevallen waarin: 

 • u als particulier tot maximaal 35 m3 aan asbesthoudende materialen wilt verwijderen. Het gaat daarbij om materialen zoals beschreven in artikel 1.26, onder 4, onder b van het Bouwbesluit 2012(externe link)
 • er sprake is van reparatie- of mutatieonderhoudswerkzaamheden, mits de normale termijn leidt tot onnodige leegstand of ernstige belemmering van het gebruiksgenot; 
 • er directe noodzaak tot sloop is, bijvoorbeeld bij een calamiteit.

Vallen uw beoogde werkzaamheden binnen deze voorwaarden, dan geldt voor u de zogenaamde particuliere sloopmelding onder voorwaarden. Deze categorie is uitgezonderd van de volgende indieningsvereisten, u hoeft hierbij dus geen asbestinventarisatierapport in te dienen. 

Indieningsvereisten bij het indienen van een sloopmelding

Bij het indienen van sloopmelding die niet binnen de verkorte meldingscategorie valt, is het aanleveren van een aantal bijlagen verplicht. 

 • Bij asbestsanering of bij sloopwerkzaamheden met meer dan 10 m³ sloopafval uit bouwwerken van vóór 1 januari 1994 is een asbestinventarisatierapport verplicht. Zowel de asbestsanering (SC-530) als het opstellen van een asbestinventarisatierapport (SC-540) worden uitgevoerd door een gecertificeerd bedrijf. Een lijst van gecertificeerde bedrijven vindt u op www.ascert.nl(externe link)
 • U verschaft gegevens van onder andere de locatie, het te slopen bouwwerk, het sloopbedrijf, de wijze van slopen, de asbestsaneerder en de stortplaats van vrijkomend sloopafval en/of de asbesthoudende materialen. 

Asbesthoudende materialen afvoeren voor particulieren

Het indienen van een sloopmelding (of melding asbest verwijderen) is voor het verwijderen of afvoeren van asbest verplicht. Komt u hier te laat achter of heeft u al een los volume aan asbest staan? Dien dan ook dan een melding in op de wijze die hierboven is beschreven. Pas nadat uw melding is geaccepteerd, kunt u de asbesthoudende materialen onder navolging van de voorwaarden (bekijk de aanbiedregels van Dar(externe link)) gratis inleveren bij één van de milieustraten van Dar

Heb ik een omgevingsvergunning nodig voor slopen?  

Naast het melden van de sloopwerkzaamheden is een omgevingsvergunning voor slopen verplicht indien u: 

 • iets sloopt aan of in de nabijheid van monumenten;
 • sloopt binnen een beschermd dorpsgezicht;
 • sloopt in een gebied waar op grond van het bestemmingsplan een sloopvergunning is vereist.

Zie hiervoor onze pagina Omgevingsvergunning aanvragen.

Nieuw: de Omgevingswet

De Omgevingswet gaat over de ruimte waarin we wonen, werken en ontspannen: de fysieke leefomgeving. Deze nieuwe wet voegt wetten samen en vereenvoudigt de regels voor veel van wat u buiten ziet, ruikt en hoort. De wet geldt voor alle inwoners, organisaties en bedrijven. De Omgevingswet gaat gelden per 1 januari 2024. Op die datum gaat ook de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) in. Met deze wetten kunt u te maken krijgen als u iets wilt veranderen in uw leefomgeving. Bijvoorbeeld als u iets wilt gaan bouwen of verbouwen. Kijk voor meer informatie: De Omgevingswet – Omgevingsdienst Regio Nijmegen (odregionijmegen.nl)(externe link)

Vragen en ondersteuning

Wilt u advies of heeft u vragen over bovenstaande? Neem dan contact op met onze balie Bouwen, Milieu en Leefomgeving. Dit kan per mail via bml@heumen.nl of telefonisch. Kijk hier voor de openingstijden van de balie BML.