Buiten spelen is leuk, leerzaam en gezond. Kinderen en jongeren hebben ook speelplekken nodig om elkaar te ontmoeten en grenzen te verkennen. In totaal zijn er in de gemeente 49 kleine tot grote speelplekken.

Waar liggen de speelplekken?

Op de buitenspeelkaart zie je waar de speelplekken in Heumen zijn en welke toestellen er staan.

De meeste van die speelplekken zijn in beheer van gemeente. Sommige speelplekken zijn ontstaan vanuit inwonersinitiatief. Kijk op Participatiekaart welke speelplekken uit een initiatief zijn ontstaan. Heeft u vragen over deze speelplek of het initiatief? Neem dan contact op met de contactpersoon op de participatiekaart.

Planning

In het kader van de omvorming naar natuurlijk spelen worden speelplekken opnieuw ingericht. De buurt wordt daarbij betrokken. In 2022 zullen er weer een aantal speelplekken opnieuw worden ingericht. Het is op dit moment nog niet bekend om welke speelplekken het precies zal gaan. Zodra dit wel bekend is, worden de desbetreffende speelplekken op deze pagina bekend gemaakt en zullen de omwonenden geïnformeerd worden.

Onderhoud speeltoestellen

Eenmaal per jaar inspecteert een gespecialiseerd bedrijf de speeltoestellen. Op basis van deze inspecties worden toestellen indien nodig gerepareerd of vervangen.

Melding speeltoestellen

Kapotte of onveilige speeltoestellen kunt u melden via Verbeter de Buurt. U ontvangt een bericht wat er met de melding wordt gedaan. Lukt dat niet? Dan kunt u bellen of mailen naar de gemeente.

Gemeentelijk beleid

Wij zetten in op natuurlijk spelen. Dat brengt kinderen in contact met de natuurlijke omgeving. Bijvoorbeeld speelbosjes, bloemrijke speelweides, zwerfkeien/stapstenen, spelen met zand/water/takken/boomstammen, hoogteverschillen, waterstroompjes die je zelf kan opwekken via een waterpomp, enzovoort. Als er veel jonge kinderen (tot 4 jaar) in de wijk wonen, wordt het natuurlijk spelen aangevuld met traditionele speeltoestellen, bijvoorbeeld schommels en een glijbaan.

Realiseren van een speelplekinitiatief

Er komen ook regelmatig vragen binnen over het realiseren van een speelplekinitiatief. Hiervoor gelden een aantal aanvullende spelregels.Kijk hiervoor op de pagina: spelregels initiatieven en vonkjes.

Contact

Heeft u vragen over het speelvoorzieningenbeleid? Neem dan contact op met contactpersoon Anouk Jansen. Zij is te bereiken via het klantcontactcentrum, telefoonnummer (024) 358 83 00.