Buiten spelen is leuk, leerzaam en gezond. Kinderen en jongeren hebben ook speelplekken nodig om elkaar te ontmoeten en grenzen te verkennen. In totaal zijn er in de gemeente 49 kleine tot grote speelplekken.

Een goede speelruimte biedt kinderen belangrijke kansen in hun ontwikkeling. Kinderen en jongeren hebben speelplekken ook nodig om elkaar te ontmoeten en grenzen te verkennen. In totaal zijn er in onze gemeente 49 kleine tot grote speelplekken.

Waar liggen deze speelplekken?

Op de buitenspeelkaart is te zien waar de speelplekken liggen en welke speeltoestellen er staan.

De meeste speelplekken zijn in beheer van de gemeente. Sommige speelplekken zijn ontstaan vanuit een inwonersinitiatief. Op de Participatiekaart is te zien welke speelplekken uit een inwonersinitiatief zijn ontstaan. Heeft u vragen over deze speelplek of over het initiatief? Neem dan contact op met de contactpersoon op de participatiekaart.

Gemeentelijk beleid

In onze gemeente kiezen we voor natuurlijk spelen. Spelen in de natuur is namelijk vaak meer uitdagend en inspirerend. Natuurlijke spelaanleidingen leveren daarnaast belangrijke voordelen op voor de ontwikkeling van kinderen én voor hun gezondheid. Bij natuurlijk spelen kunt u denken aan stapstammen, zwerfkeien, hoogteverschillen en robuuste eiken- of acaciahouten speeltoestellen. Naast deze natuurlijke spelaanleidingen wordt er ook rekening gehouden met de jongere kinderen (tot 4 jaar) in de gemeente en zullen de omgevormde speelplekken ook blijven voorzien in de wensen van jongere kinderen.

Planning

In het kader van de omvorming naar natuurlijk spelen worden speelplekken opnieuw ingericht. Bent u omwonende van een speelplek? Dan wordt u betrokken bij de herinrichting. In 2022 worden de speelplekken op onderstaande locaties als eerste aangepakt:

  • Grote Loef (vervolg)
  • De Bies, Malden
  • Kreytacker, Malden
  • Kroonsingel, Malden
  • Speeltuin de Punt, Malden

De speelplekken op onderstaande locaties worden later in het jaar aangepakt:

  • Bongerd, Malden
  • Dahliastraat locatie 2, Malden
  • De Hosterd, Heumen
  • Het Halster, Malden
  • De Veldlijster, Malden

Onderhoud speeltoestellen

Eenmaal per jaar worden de speeltoestellen geïnspecteerd door een gespecialiseerd bedrijf. Op basis van deze inspecties worden toestellen indien nodig gerepareerd. Door de omvorming naar natuurlijk spelen worden toestellen niet altijd (meteen) vervangen.

Melding speeltoestellen

Kapotte of onveilige speeltoestellen kunt u melden via Verbeter de Buurt. U ontvangt een bericht wat er met de melding wordt gedaan? Lukt het melden niet? Geef dan de melding telefonisch of per email aan de gemeente door.

Realiseren van een speelplekinitiatief

Er komen regelmatig vragen binnen over het realiseren van een speelplekinitiatief. Hiervoor gelden aanvullende spelregels. Kijk hiervoor op de pagina spelregels initiatieven en vonkjes

Contact

Heeft u vragen over het beleid rondom speelvoorzieningen? Neem dan contact op met contactpersoon Anouk Jansen. Zij is te bereiken via het klantcontactcentrum, telefoonnummer (024) 358 83 00.