Uw idee of initiatief moet voldoen aan een aantal spelregels.

De spelregels:

  • Uw initiatief draagt bij aan de leefbaarheid; dat wil zeggen dat bewoners prettig samenleven en inwoners in uw wijk, dorp of gemeente er op vooruit gaan;
  • Inwoners in uw buurt steunen het initiatief;
  • Uw initiatief is niet gericht op het maken van winst;
  • Eventueel beheer, onderhoud en structurele kosten zijn geregeld.
  • U voert het initiatief samen met buurtgenoten uit;
  • Uw initiatief leidt binnen één jaar tot een concreet resultaat;
  • Buurtfeesten, jubilea, eigen loonkosten van initiatiefnemers of kosten voor eten en drinken worden niet gesubsidieerd.

Heeft u een goed idee of initiatief voor een speelplek in uw buurt? Hiervoor gelden aanvullende spelregels. Bekijk de spelregels voor een speelplekinitiatief.

Let op: u kunt geen aanvraag indienen voor een idee of initiatief dat al heeft plaatsgevonden. Meld uw aanvraag dus op tijd aan. In ieder geval 8 weken voordat u het wilt uitvoeren. Wij behandelen aanvragen op volgorde van binnenkomst en kennen subsidie toe zolang het budget voor het lopende jaar dit toelaat. Bij het aanvragen en toewijzen van een subsidie gaat de gemeente uit van de Algemene Subsidie Verordening 2018.

De gemeente Heumen subsidieert een idee of initiatief één keer. 

Een vonkje is een idee dat u eenvoudig zelf kunt uitvoeren, zonder extra informatie van de gemeente. U krijgt er maximaal € 500 voor.

Een initiatief is een idee waar u meer dan € 500 voor nodig heeft en extra informatie van de gemeente nodig heeft. Bij een initiatief subsidiëren we maximaal 75% van de kosten en ontvangt u maximaal € 6.000 subsidie. Dit betekent dat u aanvullende financieringsbronnen nodig heeft.

Voor een groter idee of initiatief vragen we u eerst een aanvraag in te dienen bij andere fondsen/ subsidies. Bij het Steunpunt Vrijwilligerswerk Heumen kunt u informeren welke mogelijkheden voor uw idee interessant kunnen zijn.

Wij kunnen met u meedenken hoe u deze kunt vinden. Op onze pagina Aan de slag met uw idee vindt u tips voor het vinden van aanvullende financieringsbronnen of kijk op de website van Vrijwilligerssteunpunt Heumen.