Vrijwilligers leveren waardevol en onbetaald werk voor anderen en de samenleving. Vrijwilligerswerk doet u niet voor niets, u krijgt er bijvoorbeeld nieuwe ervaringen en contacten voor terug. Het meedoen en iets betekenen voor een ander of uw buurt is plezierig en dankbaar om te doen. Vrijwilligerswerk is goed voor uw carrière en persoonlijke groei.

Er zijn allerlei manieren om als vrijwilliger aan de slag te gaan. Bijvoorbeeld bij een zorginstelling of buurtvereniging. Het vrijwilligerssteunpunt kan u op weg helpen. Kijk voor alle informatie op de website van het Vrijwilligerssteunpunt

Wat doet Vrijwilligerssteunpunt Heumen?

Vrijwilligerssteunpunt Heumen helpt vrijwilligers en organisaties om elkaar te vinden. En ze ondersteunen op alle gebieden die met vrijwilligerswerk te maken hebben. Bijvoorbeeld met een collectieve verzekering voor alle vrijwilligers die in onze gemeente wonen. Of met handige informatie voor vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties. En subsidies voor het trainen van vrijwilligers.

Hoe staat het ervoor met de lokale vrijwillige inzet in Heumen?

Om hier een beeld van te krijgen heeft het vrijwilligerssteunpunt in 2023 de vrijwilligersorganisaties ondervraagd, 60 organisaties hebben de vragenlijst ingevuld.  De resultaten staan in het onderzoeksrapport. Dit rapport is ook op te vragen bij het Vrijwilligerssteunpunt. 

Maatjes Heumen

Een maatje is een vrijwilliger die één-op-één gekoppeld is aan iemand die op bepaalde punten in het leven even een coach, mentor, buddy of maatje nodig heeft. Maatjes Heumen is een samenwerking van lokale organisaties die veel met maatjes werken.

Mantelzorger of vrijwilliger?

De woorden mantelzorg en vrijwilliger worden soms door elkaar gehaald. Toch zijn het verschillende dingen. Zorgt u langdurig en onbetaald voor een naaste: een familielid, vriend of buur? Dan bent u mantelzorger. Mantelzorger worden is geen bewuste keuze; het overkomt u. Vrijwilligers kiezen er wel bewust voor om zich vrijwillig in te zetten. Ze doen dit op een afgebakend moment en ze kunnen ermee stoppen wanneer ze dat willen.

Mantelzorgers kunnen voor ondersteuning terecht bij Mantelzorg Heumen.

Heeft u nog vragen?

Ga naar de website van Vrijwilligerssteunpunt Heumen of neem contact op met de Vrijwilligerscoördinator via 024 - 358 83 00 of stuur een e-mail naar: vrijwilligerswerk@heumen.nl. Het Vrijwilligerssteunpunt Heumen zit in het gemeentehuis op Kerkplein 6 in Malden.