Heumens Sportakkoord

Vanaf dit jaar hebben wij in onze gemeente een Heumens Sportakkoord. Met dit akkoord willen we bereiken dat het voor alle Heumense inwoners mogelijk is om te kunnen sporten en bewegen. Er kan budget uit dit akkoord aangevraagd worden via deze pagina. Let op: Er is maximaal €10.000,- beschikbaar, dus voor alle organisaties in onze gemeente in totaal.

Voorwaarden 

Het uitvoeringsbudget is bedoeld als stimulerings-/aanjaagbudget voor het organiseren van een activiteit/initiatief/project. Belangrijke voorwaarden zijn dat het moet gaan om een nieuwe/aanvullende/verbredende activiteit en dat een te organiseren activiteit/initiatief/project aansluit bij minimaal één van de onderdelen van het Heumens Sportakkoord, te weten:

 • Stimulering van sport en beweging doelgroep jeugd;
 • Stimulering van sport en beweging doelgroep senioren;
 • Stimulering van aangepast sporten en beweging;
 • Stimulering van sport en beweging doelgroep jongvolwassenen/werkende ouders;
 • Vergroten financiële toegankelijkheid van sport en beweging;
 • Vergroten samenwerking tussen sport- en beweegaanbieders. 

Subsidieregeling 

Overige voorwaarden en regels zijn vastgelegd in de Subsidieregeling uitvoeringsbudget Lokaal Sportakkoord gemeente Heumen 2023.

Aanvragen budget Heumens Sportakkoord
 

Aanvullende diensten (services)

Vanuit het Heumens Sportakkoord bestaat voor verenigingen de mogelijkheid om aanspraak te maken op verschillende diensten (services). Denk hierbij aan ondersteunings- en opleidingsmogelijkheden voor sportverenigingen, leden en vrijwilligers. Dit in de vorm van workshops, opleidingen, inspiratiesessies of procesbegeleidingstrajecten die verenigingen helpen om ambities te verwezenlijken. Voor goede plannen voor het verbeteren van een sportclub of het opleiden van mensen binnen de sportclub kunnen deze services, veelal gratis, worden ingezet.

Onder andere op de volgende thema’s zijn services beschikbaar:

 • Vitale sport- en beweegaanbieders
  U kunt hierbij denken aan allerlei services die een vereniging vitaler kunnen maken met      onderwerpen zoals vrijwilligers, leden, sponsoring, communicatie, strategie, lokaal samenwerken, en nog veel meer.
 • Vaardig in bewegen
  U kunt hierbij denken aan sport specifieke trainerscursussen en/of –opleidingen.
 • Positieve sportcultuur
  U kunt hierbij denken aan services die gaan over onderwerpen zoals pedagogisch handelen, omgang met specifieke doelgroepen, gezondheid op de club, omgaan met pesten, en nog veel meer.
 • Inclusief sporten en bewegen
  U kunt hierbij denken aan services die gaan over onderwerpen zoals fondsenwerving in de gehandicaptensport, hoe sport in te zetten voor kwetsbare doelgroepen, het optimaal begeleiden van sporters met auditieve of communicatieve beperkingen, en nog veel meer.
 • Duurzame sportinfrastructuur
  U kunt hierbij denken aan een service die gaat over verduurzaming van uw sportaccommodatie. 

Vragen en contact

Neem bij interesse contact op met het team Heumen Beweegt via het e-mailadres heumenbeweegt@heumen.nl om de mogelijkheden te bespreken en een eventuele aanvraag voor een service of Heumens Sportakkoord in gang te zetten.