Standplaats Vierdaagse

Voor de verkoop van goederen in de open lucht tijdens de Nijmeegse Vierdaagse moet een standplaatsvergunning aangevraagd worden. Ook wanneer de goederen op eigen terrein worden verkocht. De aanvraag voor een standplaatsvergunning tijdens de Nijmeegse Vierdaagse moet minimaal 6 weken voorafgaand aan de Vierdaagse bij de gemeente binnen zijn.

In de gemeente Heumen zijn op openbaar terrein vaste plaatsen aangewezen waar een standplaats ingenomen kan worden. Zodra deze standplaatsen vergeven zijn worden er geen vergunningen voor standplaatsen meer verstrekt op openbaar terrein. Vraag de standplaats daarom op tijd aan. Met openbaar terrein wordt bedoeld de bermen langs de route van de Vierdaagse.

Aanvraag standplaats of verzorgingspost 4-daagse Nijmegen

Kosten

Per standplaats voor één dag: € 89,50.

Er kunnen beperkingen en voorschriften worden verbonden aan de vergunning.

Beslistermijn

De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst van de aanvraag of de vergunning wordt verleend. Deze termijn kan met 6 weken worden verlengd.

Bent u het niet eens met de beslissing op uw vergunningaanvraag, dan kunt u bezwaar maken. Doe dit binnen 6 weken na de bekendmaking van het besluit. Daarna kunt u eventueel nog in beroep gaan bij de bestuursrechter.