De aangescherpte hypotheekeisen maken het voor starters moeilijker om een huis te kopen. De gemeente Heumen wil het starters makkelijker maken om een woning in de gemeente te kopen. Starters kunnen daarom onder bepaalde voorwaarden een Starterslening aanvragen.

Wat is een Starterslening?

De Starterslening is een tweede hypotheek bovenop de eerste hypotheek, speciaal voor mensen die hun eerste huis kopen. De Starterslening overbrugt het verschil tussen de koopsom van een woning en het bedrag dat de koopstarter maximaal kan lenen volgens de normen van de Nationale Hypotheek Garantie (NHG). 

De hoogte van de starterslening is afhankelijk van de aankoopprijs van de woning, maar kan nooit meer zijn dan 20% van de koopsom of kostengrens van de woning (volgens de definitie van NHG) met een maximum van € 40.000,- (en een minimum van € 2.500,-).

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor een Starterslening moet u aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • De Starterslening is uitsluitend bedoeld voor iedere koopstarter die nog niet eerder eigenaar van een woning is geweest, die zich wil vestigen in de gemeente Heumen en die minimaal 18 jaar is.
 • De Starterslening is bedoeld voor het verwerven van nieuwe en bestaande woningen in de gemeente Heumen, die bestemd zijn voor permanente en niet-recreatieve bewoning door particulieren. U dient de koopwoning zelf te bewonen.
 • De Starterslening bedraagt minimaal € 2.500,- en maximaal 20% van de verwervingskosten, met een maximum van € 40.000,-
 • Verbeter- en/of meerwerkkosten of energiebesparende voorzieningen mogen worden meegenomen, waarbij geldt dat de norm van NHG niet mag worden overschreden en de verbouwingskosten een waardevermeerdering moeten betekenen.
 • Zowel de eerste hypotheek als de Starterslening moeten afgegeven worden met NHG garantie, waardoor de maximale koopsom van de woning vaststaan. Dit komt voort uit de productspecificaties van de Starterslening.
 • Voor 2024 is deze kostengrens vastgesteld op € 435.000,-. Voor woningen waarbij energiebesparende maatregelen zijn getroffen is de kostengrens 6% hoger namelijk € 461.100,-.

Alle voorwaarden vindt u in de verordening Starterslening gemeente Heumen 2020

Hoe werkt het?

De Starterslening wordt in opdracht van de gemeente door de stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn) verstrekt.
Let op, dit is een lening en geen subsidie. De gemeente kent geen subsidie voor starters.

Uw totale financiering bestaat uit een hypothecaire lening bij een bank van uw keuze en een (aanvullende) Starterslening van minimaal € 2.500,- en maximaal € 40.000,- die u afsluit bij de SVn.

 • De eerste drie jaar is de Starterslening renteloos en aflossingsvrij.
 • Daarna wordt uw inkomen opnieuw getoetst.
 • Afhankelijk van de stijging van uw inkomen gaat u dan voor de Starterslening rente betalen. Zodra uw inkomen het toelaat, gaat u ook aflossing betalen. Als uw inkomen niet is gestegen, blijft uw Starterslening renteloos en aflossingsvrij.
 • Bij verkoop van de woning lost u de Starterslening af.

Aanvragen lening

Als u voldoet aan alle voorwaarden, kunt u een Starterslening aanvragen. Hier vindt u het aanvraagformulierlink naar pdf bestand.
Nadat u het aanvraagformulier en de benodigde bijlagen naar de gemeente hebt opgestuurd, volgen deze stappen:

 1. De gemeente kijkt na of u aan de voorwaarden voldoet.
 2. Na positieve beoordeling stuurt de gemeente u een toewijzingsbrief.
 3. Daarna kunt u via de website van de SVn uw aanvraag indienen.
 4. Op basis van de toewijzingsbrief van de gemeente vraagt u een lening aan bij de bank van uw keuze.
 5. De bank brengt een offerte uit.
 6. Het ingevulde aanvraagformulier stuurt u met alle benodigde bijlagen (waaronder de bankofferte) binnen 8 weken naar SVn.
 7. SVn toetst uw inkomensgegevens en bepaalt of u in aanmerking komt voor een Starterslening en wat de hoogte is van de lening.
 8. Hierna ontvangt u van SVn een offerte voor de Starterslening.
 9. Zodra u de offerte heeft geaccepteerd en aan alle voorwaarden heeft voldaan, stuurt SVn de stukken door naar de notaris.
 10. U ontvangt van SVn bericht over de verdere afwikkeling van de lening.

Vragen?

Als u na het lezen van deze informatie nog vragen heeft over de Starterslening, dan kunt u contact opnemen met de gemeente via 14024 of met SVn (telefoonnummer 088-2539400). U kunt ook de website van SVn bezoeken: www.svn.nl of bekijk de flyer van SVn over de Starterslening.

Voor uw financiële mogelijkheden kunt u de website van de Nationale Hypotheekgarantie raadplegen: www.nhg.nl.

Op de website startenopdewoningmarkt.nl vindt u betrouwbare en complete informatie over de aankoop van uw eerste woning. Denk aan stappenplannen, checklists en professioneel advies van woningexperts.