Op maandag 15 maart en dinsdag 16 maart kunt u al stemmen. Stemmen kan dit jaar ook per brief. Al deze stemmen worden geteld op woensdag 17 maart 2021.

Tellen van de stemmen die op maandag 15 en dinsdag 16 maart zijn uitgebracht

De stemmen van maandag 15 en dinsdag 16 maart tellen we op woensdag 17 maart 2021. Het tellen start om 08.30 uur in de burgerzaal en de raadzaal van het gemeentehuis. Deze tellingen zijn openbaar.

Tellen van de stemmen die per brief zijn uitgebracht

Eén stembureau telt alle stemmen die per brief voor de Tweede Kamer zijn uitgebracht. We noemen dit een briefstembureau. Het tellen van de stemmen bestaat uit 2 stappen:

  1. Het briefstembureau voert eerst de vooropening uit. De leden van het stembureau controleren de stempluspas. Ze controleren of de kiezer mag stemmen. Is dat in orde dan gaat de (dichte) envelop met daarin het briefstembiljet in een stembus.

  2. Het tellen van de briefstemmen

Vooropening en tellen briefstemmen

Op woensdag 17 maart 2021 vanaf 08.30 uur starten we met het vooropenen van de briefstemmen die we tot en met 16 maart hebben ontvangen in kamer 215A van het gemeentehuis. Het tellen start in dezelfde kamer vanaf 13.00 uur.

De vooropening van de briefstemmen van 17 maart start om 21.00 uur. Om 21.30 uur tellen we deze stemmen.

Openbaar

Het openen van de briefstemmen en het tellen van stemmen is openbaar. Dit geldt voor het tellen op het gemeentehuis en ook voor het tellen op de stemlocaties na 21.00 uur op 17 maart. U moet zich wel houden aan de coronamaatregelen: verplicht een mondkapje dragen en 1,5 meter afstand tot de tellers bewaren. Zijn er teveel mensen, dan vragen wij u te wachten of op een ander moment terug te komen.