Met deze subsidie wil de gemeente verenigingen in de gemeente Heumen financieel ondersteunen in de scholing van deskundige vrijwilligers.

De subsidie kan voor u een extraatje zijn als u vrijwilligers (meer) initiatieven wilt laten nemen. U kunt denken aan het volgen van een workshop, een EHBO scholing of een training bestuurswerk. Let op: de regeling geldt niet voor opfris- en herhalingscursussen.

Subsidie aanvragen

De subsidie moet u uiterlijk 8 weken voor de start van de cursus of training aanvragen. Dit kan digitaal.

Aanvraagformulier subsidie scholing vrijwilligers

Hoogte subsidie

Ieder jaar stelt de gemeenteraad een bedrag beschikbaar. Dit bedrag verdelen we over de aanmeldingen. U leest hierover meer in artikel 2 van de Beleidsregel subsidiëring deskundigheidsbevordering vrijwilligers.

Meer informatie

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Neem contact op met Elke Klaassen, via 14 024 of 024 - 358 83 00 of mail naar vrijwilligerswerk@heumen.nl