Met deze subsidie wil de gemeente verenigingen in de gemeente Heumen financieel ondersteunen in de scholing van deskundige vrijwilligers.

De subsidie kan voor u een extraatje zijn als u vrijwilligers (meer) initiatieven wilt laten nemen. U kunt denken aan het volgen van een workshop, een EHBO scholing of een training bestuurswerk. Let op: de regeling geldt niet voor opfris- en herhalingscursussen.

Subsidie aanvragen

De subsidie moet u uiterlijk 8 weken voor de start van de cursus of training aanvragen. Dit kan met e-Herkenning digitaal.

eHerkenning linkAanvraagformulier subsidie scholing vrijwilligers

Hoogte subsidie

Ieder jaar stelt de gemeenteraad een bedrag beschikbaar. Dit bedrag verdelen we over de aanmeldingen. U leest hierover meer in artikel 2 van de Beleidsregel subsidiëring deskundigheidsbevordering vrijwilligers.

Meer informatie

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Neem contact op met de vrijwilligerscoördinator, via 14 024 of 024 - 358 83 00 of mail naar vrijwilligerswerk@heumen.nl