De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) heeft als doel om ervoor te zorgen dat zoveel mogelijk mensen, met of zonder beperking, kunnen meedoen in de samenleving. Het is belangrijk dat het gemeentebestuur niet alleen weet welke ondersteuning nodig is, maar ook hoe dit zo goed mogelijk kan worden geboden. Inwoners hebben hierin een belangrijke rol. Daarom is er sinds 2007 een Burgeradviesraad (BAR). Het uitgangspunt van de BAR is dat de inwoner centraal staat en met name de kwetsbare inwoner.

Onafhankelijk

De BAR is een onafhankelijke adviesraad die het college van burgemeester en wethouders gevraagd en ongevraagd adviseert over alle maatschappelijke taken op het gebied van wonen, welzijn, zorg en inkomen. Denk daarbij aan zaken als schuldhulpverlening, huishoudelijke hulp en mantelzorgondersteuning, maar ook de nieuwe taken van de gemeente zoals dagbesteding en jeugdzorg. De BAR behartigt de belangen van alle inwoners op deze gebieden. De gemeente vraagt de BAR bijvoorbeeld om advies over een beleidsplan. Maar de adviesraad kan ook zelf het initiatief nemen om (ongevraagd) advies te geven. De BAR bekijkt vooral of:

  • er voldoende mogelijkheden zijn voor alle inwoners uit onze gemeente om deel te kunnen nemen aan de samenleving;
  • voorzieningen aansluiten bij de behoefte die er is;
  • informatie voor u overzichtelijk en begrijpelijk is.

De werking van de BAR is vastgelegd in een huishoudelijk reglement.

In het Jaarverslag van 2021 vindt u de adviezen en taakverdeling binnen de BAR.

Wat u zelf kunt doen

De Burgeradviesraad wil graag weten wat uw ervaringen zijn met de uitvoering van het gemeentelijk beleid op het gebied van wonen, welzijn, zorg en inkomen. U kunt de BAR helpen het werk zo goed mogelijk te doen door:

  • mee te denken;
  • aan te geven wat niet goed gaat;
  • te melden waar u tevreden over bent;
  • ideeën aan te dragen voor verbetering.

Het gaat hier niet om het oplossen van individuele problemen. Daarvoor kunt u terecht bij de gemeente. 

Contact

Voor informatie of vragen kunt u contact opnemen met de Burgeradviesraad via e-mail bar@heumen.nl. De BAR is ook te volgen via Facebook en Twitter.