De gemeente moet binnen een wettelijke termijn beslissen op uw aanvraag of bezwaar. Is er geen wettelijke termijn? Dan geldt een redelijke termijn. In de meeste situaties moet de gemeente binnen acht weken beslissen. Heeft de gemeente meer tijd nodig om te beslissen? Dan kan zij de termijn verlengen. De gemeente moet u hierover altijd een bericht sturen.