De gemeente moet binnen een wettelijke termijn beslissen op uw aanvraag of bezwaar. Is er geen wettelijke termijn? Dan geldt een redelijke termijn. In de meeste situaties moet de gemeente binnen acht weken beslissen. Heeft de gemeente meer tijd nodig om te beslissen? Dan kan zij de termijn verlengen. De gemeente moet u hierover altijd een bericht sturen.

Is de termijn voorbij en heeft de gemeente nog geen beslissing genomen? Dan vraagt u de gemeente binnen twee weken toch nog te beslissen. Dit heet een ingebrekestelling. Beslist de gemeente niet binnen twee weken na de ingebrekestelling, dan is zij u een dwangsom verschuldigd.

U kunt een dwangsom vragen door een brief te sturen. In uw brief moet het volgende staan:

  • naam en adres
  • datum waarop u de brief schrijft
  • omschrijving van de aanvraag of het bezwaarschrift
  • datum en nummer van de ontvangstbevestiging die u heeft gekregen
  • rekeningnummer waarop de vergoeding kan worden overgemaakt
  • uw handtekening

U kunt uw brief sturen naar:

Gemeente Heumen
College van burgemeester en wethouders
Postbus 200
6580 AZ  Malden

Na het ontvangen van de brief heeft de gemeente Heumen twee weken de tijd om een beslissing te nemen.