Tegemoetkoming voor Sociaal Medische Indicatie (SMI)

Heeft u lichamelijke, psychische of sociale problemen? En kan u daardoor (tijdelijk) niet voor uw kind(eren) zorgen? Dan kunt u een Sociaal Medische Indicatie aanvragen. Deze regeling biedt u tijdelijk een vergoeding voor de kinderopvangkosten. 

Wat zijn de voorwaarden?

  • U woont in de gemeente Heumen;
  • U en/of uw partner bent/zijn niet in staat volledig voor uw kind(eren) te zorgen om sociaal-medische redenen; 
  • U en/of uw partner ontvangen geen andere vergoedingen voor de kinderopvangkosten.

Waar kunt u het aanvragen?

U vraagt de tegemoetkoming SMI aan via een jeugdconsulent via (024) 358 83 00.

Een jeugdconsulent plant vervolgens een keukentafelgesprek in met u waarin uw situatie wordt besproken. Vervolgens ontvangt u een reactie of u in aanmerking komt voor de tegemoetkoming SMI. 

Hoe hoog is de vergoeding?

De hoogte van de vergoeding is afhankelijk van uw inkomen. De gemeente berekent de vergoeding op dezelfde manier als de kinderopvangtoeslag van de Belastingdienst. U betaalt een inkomensafhankelijke ouderbijdrage. Deze is vergelijkbaar met de berekening kinderopvangtoeslag van de belastingdienst. 

Hoe lang krijgt u de vergoeding?

Het gaat om een vergoeding voor maximaal 4 dagdelen per week, voor de duur van 3 maanden. 

Heeft u nog vragen?

Neem dan contact op met een jeugdconsulent via: (024) 358 83 00.