Voor het houden van een terras of uitstalling op gemeentegrond is een terrasovereenkomst nodig. Onder een terras verstaat de gemeente een buiten de besloten ruimte liggend deel van een horecabedrijf waar zitgelegenheid is en waar tegen vergoeding maaltijden, hapjes en/of dranken worden geserveerd. Van een uitstalling is sprake als iemand goederen op of aan de weg aanbiedt.

Aanvragen

U kunt het verzoek voor een terrasovereenkomst schriftelijk indienen:

  • Via een e-mail aan: heumen@heumen.nl
  • Via een brief aan: Gemeente Heumen, Postbus 200, 6580 AZ Malden

Voordat de gemeente een terrasovereenkomst met u sluit, vraagt zij de politie en de brandweer om advies. Hierbij wordt gekeken naar de gevolgen voor de openbare orde en veiligheid in de omgeving. Denk hierbij aan geluidshinder en hinder voor het verkeer.

De terrasovereenkomst wordt gesloten voor onbepaalde tijd.

Kosten

De vergoeding bedraagt € 3,40 p/m² per jaar.