Toekomstbestendig Wonen Lening VvE

U woont in een fijn appartement met een vereniging van eigenaren (VvE) en u wilt hier graag nog zo lang mogelijk blijven wonen. Soms is het nodig om het pand aan te passen. Bijvoorbeeld door samen met andere leden van de VvE aan de slag te gaan met verduurzaming en onderhoud. Met de Toekomstbestendig Wonen Lening voor VvE’s kunt u dit samen financieren.

Met deze lening is het mogelijk om investeringen te doen voor:

 • Energiemaatregelen, zoals zonnepanelen en isolatie van uw woning;
 • Ingrepen om een woning levensloopbestendig te maken, zoals het aanbrengen van een traplift en het maken van een slaapkamer en badkamer op de begane grond;
 • Asbestsanering;
 • Funderingsherstel.

DigiDAanvraag Lening Toekomstbestendig Wonen VvE's

Kosten aanvraag lening

Er zijn kosten verbonden aan de toetsing van uw aanvraag voor de lening. Het gaat om een bedrag van € 60,- (inclusief BTW).

Voorwaarden

U moet altijd minimaal 1 maatregel nemen die gericht is op energiebesparing of het zelf opwekken van energie. De lijst met mogelijke maatregelen vindt u onderaan deze pagina.

 • De lening is voor eigenaren van een bestaande woning of gebouw in de gemeente Heumen;
 • Het minimale bedrag om te lenen is € 2.500 per appartement;
 • U bent op de hoogte van de voorwaarden van de Toekomstbestendig Wonen Lening;
 • U bent op de hoogte van de voorwaarden van het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting gemeente (SVn). Medewerkers van SVn doen bijvoorbeeld een BKR-toetsing;
 • U weet dat de gemeente en/of de SVn de lening helemaal of voor een gedeelte kan stoppen, wanneer u aan één of meer voorwaarden van de gemeentelijke verordening niet voldoet;
 • De afsluitkosten van de lening bedragen 1% van de hoofdsom met een minimum van € 1.500,-.

Aanvraag

Na uw aanvraag beoordelen we of u voldoet aan de voorwaarden in de verordening. Voldoet uw aanvraag, dan krijgt u een toewijzingsbrief.

Is dit het geval? Vraag dan binnen acht weken de lening aan bij het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting gemeente (SVn). Als uw aanvraag bij het SVn binnen is, heeft u nog drie maanden de tijd om uw aanvraag compleet te maken. Als uw aanvraag niet binnen drie maanden compleet is en er geen lening tot stand is gekomen, is de toewijzing niet meer geldig en beëindigt SVn uw aanvraag.

Het SVn controleert of u voldoet aan de voorwaarden voor de lening. Hiervoor kijken zij onder andere naar uw financiële situatie.

U krijgt van het SVn te horen of u wel of geen lening krijgt

Bijzonderheden

 • U kunt de Toekomstbestendig Wonen Lening aanvragen voor verschillende maatregelen (zie Maatregelenlijst Lening Toekomstbestendig Wonen);
 • Gaat u uw woning verbouwen of aanpassen? Controleer dan van tevoren of u een omgevingsvergunning nodig heeft. Is uw woning een monument dan heeft u misschien ook een vergunning nodig;
 • Het is mogelijk om zelf online te controleren of u een vergunning nodig heeft via https://omgevingswet.overheid.nl/home
 • Vraag offertes op bij bedrijven die de maatregelen gaan uitvoeren, voordat u de Toekomstbestendig Wonen Lening aanvraagt.

Zakelijke lening kleine VvE’s

 • Voor kleine VvE’s tot 8 appartementen;
 • Leenbedrag minimaal € 2.500 en maximaal € 25.000 per appartement voor alle maatregelen;
 • Looptijd van de lening is 20 jaar;
 • Huidige rente is 1,8%. Let op, rente kan wijzigen;
 • NHG-borg is mogelijk. Borgtochtprovisie 0,6% (2023) van de hoofdsom. Bekijk hier meer informatie over de NHG-borg.

Zakelijke lening grote VvE's

 • Voor VvE’s vanaf 8 appartementen;
 • Leenbedrag minimaal € 2.500 en maximaal € 50.000 per appartement voor alle maatregelen;
 • Minimale leenbedrag per vve is € 20.000;
 • Maximale leenbedrag per vve is € 5.000.000;
 • Looptijd van de lening tot € 500.000 is 15 jaar;
 • Looptijd van de lening vanaf € 500.000 tot € 1.000.000 is 20 jaar;
 • Looptijd van de lening vanaf € 1.000.000 is 25 jaar;
 • Huidige rente is 1,8%. Let op, rente kan wijzigen.

Meer informatie