U heeft een (bouw)plan

Vanaf 1 januari 2024 geldt er een nieuwe wet: de Omgevingswet. De Omgevingswet gaat over de ruimte waarin we wonen, werken en ontspannen: de fysieke leefomgeving. Deze nieuwe wet voegt wetten samen en maakt de regels voor veel van wat u buiten ziet, ruikt en hoort simpeler.

Heeft u een plan voor uw huis, tuin of bedrijf? Wilt u iets bouwen, verbouwen, of een gebouw of stuk grond anders gebruiken? Bijvoorbeeld een verbouwing van uw huis, ander gebruik van de garage of een dakkapel? Of heeft misschien een idee voor een nieuw gebouw of stuk grond en wilt u weten wat er kan?

In het omgevingsplan staat hoe de grond in een gebied en de gebouwen die daarop staan, gebruikt mogen worden. Wanneer u grond of gebouwen op een andere manier wilt gebruiken dan in het omgevingsplan staat, kunt u de gemeente vragen of zij hier aan mee wil werken. Om uw plan mogelijk te maken moet dan het omgevingsplan aangepast worden of er moet een omgevingsvergunning verleend worden om af te wijken van het omgevingsplan. U kunt dan voor u een aanvraag indient het beste eerst overleggen over uw plan.

Vooroverleg/concept-verzoek diverse initiatieven

Eerst is het zaak om zeker te weten of u een omgevingsvergunning nodig hebt voor de voorgenomen werkzaamheden. Veel informatie hierover kunt u vinden op de website van het Omgevingsloket, de website waar u uiteindelijk ook een vergunning aanvraagt. Via deze website kunt u de vergunningcheck uitvoeren of zelf de regels in het omgevingsplan raadplegen via het scherm regels op de kaart

Indien u concludeert dat u inderdaad een vergunning nodig heeft voor bepaalde activiteiten zoals bouwen en/of afwijken van het omgevingsplan, dan adviseren wij om eerst met de gemeente te overleggen over uw aanvraag. Wij kunnen de uitkomst controleren en meer informatie geven over de stappen die vervolgens nodig zijn om het plan te realiseren en wat de legeskosten hiervoor zijn. 

Uw startpunt kan zijn om een vrijblijvend overleg aan te vragen met onze balie Bouwen, Milieu, Leefomgeving BML (afspraakmodule). In bepaalde gevallen zullen wij adviseren om eerst een conceptaanvraag in te dienen, ook wel genoemd het aanvragen van vooroverleg.

Alle informatie over het starten van vooroverleg, de hiervoor te betalen kosten en wat u daarvoor moet doen, vindt u op website van de ODRN.

Participatie verplicht

Wanneer u een omgevingsvergunning wilt aanvragen voor bepaalde (ver)bouwwerkzaamheden, dan willen we in een verslag terugzien hoe de directe belanghebbenden bij het plan zijn betrokken. Dit noemen we participatie. Het betekent dat u een inspanning verricht om uw buren en buurtgenoten in kennis te stellen of zelfs te raadplegen over uw plan. Afhankelijk van de impact van uw plan op de omgeving is het hiervoor te doorlopen proces simpeler of uitgebreider. Bij kleinere initiatieven volstaat het om de buren kort te informeren, bij grotere ontwikkelingen kan de kring van belanghebbenden groter zijn en hebben zij wellicht meer inspraak op het plan. De gemeente Heumen heeft hiervoor een werkwijze opgesteld op basis van drie categorieën plannen. Wilt u vooraf vast een betere inschatting krijgen over het te doorlopen proces, dan kunt u contact opnemen via onze balie Bouwen, Milieu, Leefomgeving (BML).