Uitkering oudere werkloze

Langdurig werklozen vanaf 50 jaar kunnen na afloop van een WW-uitkering een beroep doen op de Uitkering oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW). De Uitkering oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte zelfstandigen (IOAZ) is bestemd voor oudere zelfstandigen die hun bedrijf beëindigen. Deze twee uitkeringen zijn nodig omdat ouderen moeilijker aan een baan komen dan jongere werklozen.

Uitkering oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW)

De Inkomensvoorziening Oudere en gedeeltelijk Arbeidsongeschikte werkloze Werknemers (IOAW) is een uitkering voor mensen die na hun vijftigste werkloos zijn geworden en een WW-uitkering hebben die binnenkort wordt beëindigd. Er is daarnaast geen nieuw werk gevonden en de inkomsten zijn lager dan het voor deze persoon geldende sociaal minimum.

Een groot verschil met de Bijstand is dat bij de IOAW niet wordt gekeken of u vermogen heeft. Dat wil zeggen dat het niet uitmaakt hoeveel spaargeld u heeft en of u wel of geen eigen huis bezit. U hoeft dit vermogen dus niet eerst ‘op te eten’.

Voldoet u aan bovenstaande voorwaarden voor de IOAW? Dan krijgt u een uitkering die de inkomsten van u en uw eventuele partner aanvult tot het voor u geldende bijstandsnormbedrag.

Uitkering oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte zelfstandigen (IOAZ)

De inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte zelfstandigen (IOAZ) is een uitkering voor ouderen en gedeeltelijk arbeidsongeschikte zelfstandigen die, wegens een te laag inkomen, hun bedrijf moeten beëindigen. De uitkering gaat in nadat het bedrijf of beroep beëindigd is, maar moet voor de beëindiging worden aangevraagd.

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor een IOAZ-uitkering moet u aan onderstaande voorwaarden voldoen:

  • U bent tussen de 55 en 65 jaar;
  • U heeft voorafgaand aan de aanvraag ten minste drie jaar als zelfstandige in Nederland gewerkt en bent daaraan voorafgaand zeven jaar in loondienst of zelfstandige geweest;
  • U moet 1225 uur of meer per jaar in het eigen bedrijf gewerkt hebben. Dit is gemiddeld zo’n 24 uur per week. Als uw partner ook meewerkte in het bedrijf moet u minimaal 875 uur per jaar en uw partner minimaal 525 uur in het bedrijf gewerkt hebben;
  • Uw inkomen uit arbeid of overig inkomen bedroeg de laatste drie boekjaren gemiddeld minder dan € 21.144,00 per jaar en uw inkomen uit arbeid of overig inkomen zou bij voortzetting van het bedrijf of beroep naar verwachting duurzaam minder dan € 22.952,00 per jaar bedragen.

Gedeeltelijk arbeidsongeschikt

Tot 2006 gold de IOAZ ook voor gedeeltelijk arbeidsongeschikte zelfstandigen die hun bedrijf beëindigen. Na afschaffing van de Wet Arbeidsongeschiktheidsverzekering Zelfstandigen (WAZ) is gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid geen reden meer om in aanmerking te komen voor een IOAZ-uitkering.

Aanvragen of informatie

Wilt u gebruik maken van de IOAZ of IOAW? Neem dan contact op met de gemeente