Uitslag verkiezing Europees Parlement

Maandag 10 juni is in een openbare zitting van het gemeentelijk stembureau (GSB) de verkiezingsuitslag voor het Europees Parlement vastgesteld. U vindt alle uitslagen hieronder.

GroenLinks / Partij van de Arbeid (PvdA) is als grootste partij uit de bus gekomen (27,4%). Gevolgd door PVV (13,5%), VVD (13,4%) en D66 (10,4%) .  

De opkomst was 55%, dat is hoger dan in 2019, toen was het 50%.

 De uitslag per partij is als volgt: 

LijstnrPartijStemmenPercentage
1GroenLinks / Partij van de Arbeid (PvdA)203227,42%
2VVD99113,37%
3CDA - Europese Volkspartij75910,24%
4Forum voor Democratie1211,63%
5D6677010,39%
6Partij voor de Dieren2933,95%
750PLUS680,92%
8PVV (Partij voor de Vrijheid)100113,51%
9JA21550,74%
10NL PLAN EU50,07%
11ChristenUnie490,66%
12Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP)160,22%
13BBB3124,21%
14Meer Directe Democratie80,11%
15SP (Socialistische Partij)1572,12%
16vandeRegio30,04%
17Volt Nederland4626,23%
18Belang Van Nederland (BVNL)200.27%
19NSC 2673,60%
20Piratenpartij - De Groenen220,30%

Aantal geldige stemmen: 7411
Blanco stembiljetten: 8
Ongeldige stemmen: 6

Opgeroepen: 13425
Opkomst: 7424
Opkomstpercentage:55%

Uitslag per partij en opkomst per stemlocatie

Wilt u weten hoe er per stemlocatie is gestemd?

Overzicht stemmen per partij & opkomstpercentages per stemlocatie 

Processen-verbaal en vaststelling

Na afronding van het tellen per partij, tellen de stembureauleden handmatig de stemmen per kandidaat. Als het tellen van stemmen is afgerond, maakt ieder stembureau hiervan een proces-verbaal op (N10-2 papieren verslag). De stemtotalen van de hele gemeente worden in een ander document (Na31-2) getoond. 

Hieronder vindt u alle processen-verbaal per stembureau, het verslag controletellingen en de vaststelling van de stemtotalen van de gemeente. Ook kunt u het officiële tellingenbestand (van de uitslagensoftware Ondersteunende Software Verkiezingen OSV) downloaden.

Processen-verbaal van de stembureaus (model N10-2)

1. Proces-verbaal stembureau Malderburch

2. Proces-verbaal stembureau Gemeentehuis

3. Proces-verbaal stembureau Sportcentrum 

4. Proces-verbaal stembureau Heumen

5. Proces-verbaal stembureau Overasselt

6. Proces-verbaal stembureau Nederasselt

7. Proces-verbaal stembureau de Tovercirkel

Proces-verbaal van het gemeentelijk stembureau (model Na31-2, inclusief bijlage 1)

Proces-verbaal gemeentelijk stembureau (GSB) 

De bijlagen van het proces-verbaal van het gemeentelijk stembureau met de uitslag per stembureau

1. Bijlage 2 Proces-verbaal Malderburch

2. Bijlage 2 Proces-verbaal Gemeentehuis

3. Bijlage 2 Proces-verbaal Sportcentrum

4. Bijlage 2 Proces-verbaal Heumen

5. Bijlage 2 Proces-verbaal Overasselt

6. Bijlage 2 Proces-verbaal Nederasselt

7. Bijlage 2 Proces-verbaal de Tovercirkel 

Verslag controleprotocol GSB

Verslag controletelling GSB

Het CSV-bestand uit OSV2020

Dit bestand komt uit Ondersteunende Software Verkiezingen (OSV). Hierin staan alle uitslagen op kandidaats-, stembureau- en gemeenteniveau in CSV-formaat. OSV is software voor het optellen van de uitslagen.

osv4-3_telling_EP2024_gemeente_heumen.csv

Melding doen bij het centraal stembureau (CSB) 

Ziet u een fout in de uitslag van een stembureau of in de uitslag van de hele gemeente? Iedereen kan de resultaten controleren en op grond hiervan een melding doen bij het centraal stembureau (CSB) om tot nader onderzoek over te gaan. Deze meldingen kunnen gedaan worden op deze pagina van de Kiesraad. Deze webpagina is online vanaf 10 juni. Meldingen kunnen gedaan worden tot maandag 17 juni. 11:00 uur. Meldingen die later binnenkomen worden niet in behandeling genomen.

Definitieve uitslag

U vindt de uitslag na 19 juni 2024 op www.verkiezingsuitslagen.nl