De burgerlijke stand is een afdeling van de gemeente. De burgerlijke stand maakt en bewaart officiële documenten van belangrijke gebeurtenissen. Deze documenten worden akten genoemd. Voorbeelden van akten zijn een geboorteakte, een huwelijksakte, een echtscheidingsakte of een overlijdensakte. U kunt een afschrift of uittreksel van een akte aanvragen bij de gemeente waar de akte is gemaakt.

Wat heb ik nodig?

Online aanvragen

 • Uw DigiD.
 • Gegevens voor internetbankieren; u betaalt via iDeal.

Persoonlijk aanvragen

U kunt een uittreksel/afschrift burgerlijke stand ook persoonlijk aanvragen. Maak hiervoor een afspraak. 

Afspraak maken uittreksel/afschrift burgerlijke stand aanvragen

Wat neemt u mee?

 • Een geldig identiteitsbewijs.
 • Pinpas of contant geld.

Schriftelijk aanvragen

 • Een kopie van uw geldige identiteitsbewijs.
 • Een brief waarin staat waarom u het uittreksel of afschrift nodig hebt.
 • Uw handtekening op de brief.

Iemand anders machtigen

De gemachtigde neemt uw machtigingsbrieflink naar pdf bestand mee naar de gemeente met:

 • een kopie van uw geldige identiteitsbewijs;
 • zijn of haar eigen identiteitsbewijs.

Hoe werkt het?

Afschrift of uittreksel

Een afschrift is een volledige kopie van de akte. Op een uittreksel staan alleen de actuele persoonsgegevens. Geef aan waarom u het afschrift of uittreksel nodig hebt. Als u het document nodig hebt voor een buitenlandse instantie, kunt u dit in meerdere talen krijgen. Als u erbij zet voor welk land het bestemd is, kunnen wij voor u uitzoeken of het document gelegaliseerd moet worden.

U vraagt een afschrift of uittreksel burgerlijke stand aan bij de gemeente waar de akte is gemaakt. U kunt bij de gemeente Heumen dus alleen uittreksels krijgen van gebeurtenissen die in de gemeente hebben plaatsgevonden. Bijvoorbeeld: woont u in Heumen, maar is uw kind in het ziekenhuis in Nijmegen geboren? Dan moet u de geboorteakte voor uw kind opvragen bij de gemeente Nijmegen.

Welke aktes kunt u aanvragen? 

 • Geboorteakte
 • Huwelijksakte
 • Partnerschapsakte
 • Echtscheidingsakte
 • Akte beëindiging partnerschap
 • Overlijdensakte

Van wie kunt u een afschrift aanvragen?

U kunt een afschrift van een akte aanvragen van uzelf, uw echtgenoot of geregistreerd partner, uw (groot)ouders, uw (klein)kinderen en van personen van wie u voogd, curator of erfgenaam bent. U kunt ook een akte aanvragen als u deze nodig hebt voor een gerechtelijke procedure zoals een adoptie.

Van wie kunt u een uittreksel aanvragen?

Een uittreksel mag u altijd opvragen. Geef in de aanvraag aan om wie het gaat, om welke gebeurtenis en wanneer deze plaatsvond.

Uittreksel nodig voor het buitenland?

Een uittreksel burgerlijke stand is in meer talen verkrijgbaar. Geef bij uw aanvraag aan dat u een internationaal uittreksel wilt. Een afschrift burgerlijke stand is alleen verkrijgbaar in het Nederlands. Als u een afschrift in een andere taal nodig hebt, moet u het afschrift zelf laten vertalen door een beëdigde vertaler.

Kosten

De kosten voor een uittreksel/afschrift burgerlijke stand zijn € 16,60 plus eventuele portokosten als wij het uittreksel naar u toesturen.

Hoe lang duurt het?

 • Als u het uittreksel/afschrift persoonlijk bij de gemeente aanvraagt, krijgt u het meteen mee. Dit geldt ook als u iemand hiervoor machtigt.
 • Als u het uittreksel/afschrift online of schriftelijk aanvraagt, stuurt de gemeente het binnen 3 werkdagen per post naar u toe.

Extra informatie

Meertalig modelformulier aanvragen

Wilt u het afschrift of uittreksel in een ander EU-land gebruiken? Dan kan een instantie u vragen om een meertalig modelformulier. U krijgt het document dan in het Nederlands en in de taal van het land waar u het document inlevert. 

Als er een meertalig modelformulier aan het uittreksel moet worden toegevoegd, betaalt u hiervoor € 15,70 extra.