Een uittreksel uit de Basisregistratie Personen (BRP) is een officiële verklaring dat u in de gemeente Heumen woont. Hierop staan in ieder geval uw naam, adres, woonplaats en geboortedatum. U heeft bijvoorbeeld een uittreksel nodig als u zich wilt inschrijven bij een woonstichting of als u uw auto wilt overschrijven.