Vakantie of verblijf buiten gemeente melden

Ontvangt u van ons een uitkering? Dan mag u maximaal vier weken per jaar op vakantie gaan of om andere redenen buiten de gemeente Heumen verblijven. U moet vooraf bij Publiekszaken melden, via het ROF-je, wanneer u buiten de gemeente verblijft en hoe lang.

Wanneer u zich niet aan de gestelde voorwaarden houdt, kan dat gevolgen hebben voor uw uitkering.

Melden van uw verblijf buiten de gemeente Heumen

Wanneer u een bijstandsuitkering ontvangt, kunt u uw vakantie of verblijf elders melden via het rechtmatigheidsonderzoeksformulier (ROF-je).

Vakantie of verblijf in Nederland

Wanneer u een bijstandsuitkering ontvangt en binnen Nederland blijft, moet u wel het volgende doen:

  • toestemming vragen aan Sociale zaken;
  • doorgeven waar u verblijft en gedurende welke periode;
  • zorgen dat eventuele post van Publiekszaken (gemeente Heumen) wordt doorgestuurd naar uw vakantieadres;
  • actief blijven zoeken naar een baan (solliciteren);
  • direct terugkeren naar huis als er werk voor u is.

Gaat u een paar dagen binnen Nederland weg, dan wordt dit niet gezien als vakantie. U verliest hiermee ook geen vakantiedagen.

Vakantie of verblijf in het buitenland

Wanneer u een bijstandsuitkering ontvangt, mag u maximaal vier weken per jaar naar het buitenland. Dat kan in een aaneengesloten periode, maar ook in delen daarvan. Deze vier weken mogen niet aansluiten op de vier weken in het volgende kalenderjaar. U mag dus niet in december vier weken weggaan en aansluitend in januari nog eens vier weken weg. Tijdens uw verblijf in het buitenland wordt uw uitkering gewoon doorbetaald, als u dit hebt vermeld op het maandelijks rechtmatigheidsformulier of persoonlijk aan uw klantmanager inkomen.

Bent u 65 jaar of ouder? Dan mag u 13 weken per kalenderjaar in het buitenland verblijven. Ook hier geldt dat het niet is toegestaan om twee opeenvolgende jaren achter elkaar in december en januari op te nemen, zodat de vakantieperiode langer wordt dan de per jaar beschikbare weken.

Contact

Voor meer informatie of vragen kunt u contact opnemen met uw consulent. U kunt bellen: 14 024 of 024 - 358 83 00 of mailen naar: soza@heumen.nl.