Veelgestelde vragen over zonnepanelen in het algemeen

Hoe werkt een zonnepaneel?

De zonnecellen in het paneel zijn (vaak) gemaakt van twee lagen silicium. Op het moment dat er zonlicht op het paneel valt ontstaat er tussen de lagen een elektrische stroom (gelijkstroom). De zonnecellen zijn aan elkaar geschakeld via een glasplaat en een kunststofplaat. Een omvormer zet deze gelijkstroom vervolgens om in wisselstroom.

Waarom heb ik een omvormer nodig?

Een zonnepaneel wekt gelijkstroom op. Om de opgewekte elektriciteit in huis te benutten óf om deze terug te leveren aan het elektriciteitsnetwerk, moet deze gelijkstroom worden omgezet naar wisselstroom; dit doet de omvormer.

Wat betekent PV?

Pv staat voor Photovoltaïsch. In vaktermen heten zonnepanelen daarom ook wel ‘photovoltaïsche panelen’.

Is mijn dak geschikt voor zonnepanelen?

Via de website Zonnekaart.nl(externe link) kunt u zien of uw dak geschikt is voor zonnepanelen. U vult uw adres in en ziet dan direct of uw dak geschikt is. U krijgt ook een eerste inschatting van het aantal zonnepanelen dat op uw dak geplaatst kan worden.

Wat is de beste plaats voor een zonnepaneel?

De opbrengst van een zonnepaneel is niet alleen afhankelijk van de grootte van de installatie. Ook de hellingshoek en de ligging van het dak ten opzichte van de zon zijn bepalend. Daarnaast is het van belang dat het dakvlak vrij van schaduw is. Schaduwwerking beïnvloedt de opbrengst van de zonnepanelen-installatie in negatieve zin. Bijvoorbeeld bomen, schoorstenen, dakkapellen.

Moet een zonnepaneleninstallatie georiënteerd zijn naar het zuiden?

In principe kunnen zonnepanelen naar meerdere windrichtingen georiënteerd worden. Wel wordt het hoogste rendement behaald bij een zuidoriëntatie.

Ik heb een plat dak. Kan ik daar ook zonnepanelen op laten plaatsen?

In principe kunnen in het kader van dit project alle soorten daken worden belegd met zonnepanelen. Wel vraagt dit vaak om maatwerk per woning of bedrijfspand.

Heb ik een vergunning nodig om zonnepanelen te laten installeren?

Voor het installeren van zonnepanelen is in de meeste gevallen geen vergunning nodig, tenzij u in een monumentaal pand woont of uw woning onder een beschermd stads- of dorpsgezicht valt. Neem in dat geval contact op met de gemeente. Het is overigens altijd goed om dit vooraf voor de zekerheid te controleren.

Wat gebeurt er met de elektriciteit die ik opwek?

De elektriciteit die u opwekt wordt ten eerste gebruikt voor de apparaten in huis, zoals een wasmachine of koelkast. Wekt u meer elektriciteit op dan op dat moment nodig is, dan levert u de elektriciteit terug aan het netwerk (salderen). Andersom: heeft u meer elektriciteit nodig dan u opwekt? Dan levert uw energieleverancier u de elektriciteit die u nog extra nodig heeft.

Hoe werkt het ‘salderen’ van elektriciteit?

Doordat de zonnepanelen gekoppeld zijn aan uw meterkast wordt het overschot automatisch teruggeleverd aan het netwerk. Per 1 februari 2011 mogen particulieren in Nederland een overschot tot 5.000 kWh terugleveren en compenseren met het (jaarlijks) elektriciteitsverbruik (salderingsregeling).

De afgelopen tijd is er veel commotie geweest rondom de toekomst van de salderingsregeling. In mei 2022 heeft minister Jetten gemeld dat de salderingsregeling zoals we die nu kennen tot 2025 van kracht blijft. Vanaf 2025 wordt het salderen tot 2031 stapsgewijs afgebouwd.

Ik heb gelezen dat de salderingsregeling in 2025 zal worden afgeschaft. Klopt dit?

Het Zonnepanelenproject Heumen is mede gestoeld op de landelijke salderingsregeling die wettelijk van kracht is. De overheid is van plan om de salderingsregeling af te bouwen vanaf 1 januari 2025. Dat is 2 jaar later dan gepland (het zou eerst in 2023 ingaan). Volgens het nieuwe plan mag u vanaf 2025 elk jaar iets minder salderen. Vanaf 2031 kan u niets meer salderen.

Wekken zonnepanelen ook energie op als het bewolkt, regenachtig of koud is?

Een zonnepaneel wekt stroom op door middel van zonlicht. Met bewolking is het systeem ook actief aangezien de bewolking slechts een deel van het zonlicht tegenhoudt. Ook in de winter werken uw zonnepanelen, tenzij ze besneeuwd zijn.

Leveren mijn zonnepanelen stroom bij een eventuele stroomuitval?

Nee, de omvormer schakelt automatisch uit als de stroom uitvalt. Dit in verband met veiligheidsoverwegingen.

Wat is zonne-energie?

Zonne-energie is energie van de zon in de vorm van warmte en licht. In Nederland zijn voornamelijk twee technieken in gebruik die zonlicht omzetten in een andere vorm van energie namelijk zonnecollectoren (warmte) en zonnepanelen (elektriciteit).